Κάμψη της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας την Περασμένη Εβδομάδα με Άνοδο του Ελάχιστου Φορτίου Συστήματος -Ανάλυση ΙΕΝΕ

Κάμψη της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας την Περασμένη Εβδομάδα με Άνοδο του Ελάχιστου Φορτίου Συστήματος -Ανάλυση ΙΕΝΕ
Των Αδάμ Αδαμόπουλου και Δημήτρη Μεζαρτάσογλου*
Τρι, 21 Ιανουαρίου 2020 - 19:01

Ελαφρά κάμψη παρουσίασε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την εβδομάδα από 13-19 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εκπονεί το τμήμα ενεργειακών αγορών του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο 

που εκδόθηκε την Δευτέρα η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κορυφώθηκε στις 156,846 MWh την Πέμπτη, 16/1, με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή, 19/1 στις 144,705 MWh και με τη συνολική εβδομαδιαία ζήτηση να διαμορφώνεται στις 1,074,374 MWh. 

Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,395 MW, με το ελάχιστο και το μέγιστο φορτίο συστήματος, για τo περασμένο επταήμερο, να διαμορφώνεται στα 4,287 MW και 8,040 MW αντιστοίχως.

(διάγραμμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίου συστήματος για την εβδομάδα 13/01-19/01/2020)

 

Να θυμίσουμε, πως σε σύγκριση με την εβδομάδα 06- 12/01/2020, το μέσο φορτίο μειώθηκε κατά 267 μεγαβατώρες, ενώ η συνολική ζήτηση σημείωσε κάμψη κατά 44,808 μεγαβατώρες (κάτωθι διάγραμμα)

Όσον αφορά στο εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από φυσικό αέριο, σε ποσοστό 39%, λιγνίτη, κατά 23%, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε ποσοστό 22%, καθαρές εισαγωγές, κατά 13% και μεγάλα υδροηλεκτρικά σε ποσοστό 3%. Σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο επταήμερο (6-12/1), καταγράφηκε αύξηση στα μερίδια του λιγνίτη, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, του φυσικού αερίου, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και των ΑΠΕ κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στα μερίδια των καθαρών εισαγωγών, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και των μεγάλων υδροηλεκτρικών κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Επιπροσθέτως, η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 427,682 MWh και 245,212 MWh, αντιστοίχως, την περασμένη εβδομάδα, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή  από ΑΠΕ ανήλθε σε 241,862 MWh.

(Το κάτωθι διάγραμμα απεικονίζει την εβδομαδιαία μέση διακύμανση του μείγματος καυσίμου στην Ελλάδα, ανά ώρα)

Τέλος, ανά μονάδα παραγωγής, αξίζει να αναφερθεί πως οι μονάδες 2 (30,978 MWh), 3 (27,799 MWh) και 5 (32,511 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (26,551 MWh) και 4 (26,956 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (28,147 MWh) και 4 (28,552 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και οι μονάδες 1 (21,621 MWh) και 2 (18,123 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, που ανήκουν στην ΔΕΗ, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους  λιγνιτικούς σταθμούς που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας καθ’ όλο το περασμένο επταήμερο.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, Θίσβης της Elpedison (58,992 MWh), Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (55,915 MWh), Λαυρίου 5 της ΔΕΗ (53,160 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (48,784 MWh), Ήρων CC του παραγωγού Ήρων (45,413 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της Protergia (42,708 MWh) και Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (39,346 MWh) συγκαταλέγονται μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

*Διευθυντής Μελετών ΙΕΝΕ