Ανοδική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Ιανουαρίου και 12 Ιανουαρίου

ανήλθε στα €59,65/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,52% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,72/MWh και στα €23,81/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €66,87/MWh.                                

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ και αφήνοντας πίσω τις αργίες των εορτών, η ζήτηση ηλεκτρισμού κινήθηκε ανοδικά, έχοντας ως οδηγό τις χαμηλές θερμοκρασίες, και ξεπερνώντας τη 1,1 TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σημείωσε υψηλό 23 εβδομάδων, προσεγγίζοντας τα υψηλά έτους του περασμένου Ιουλίου. 

Τα υπόλοιπα βασικά μεγέθη συνέβαλλαν και αυτά με τον τρόπο τους στην άνοδο της μέσης ΟΤΣ. Οι ΑΠΕ παρουσιάστηκαν πιο αδύναμες κατά 13%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να δουν τη συνεισφορά τους στο μίγμα καυσίμου να πέφτει στο 20% από το 25% της πρώτης εβδομάδας του 2020. Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και οι καθαρές εισαγωγές, οι οποίες απώλεσαν 51 GWh (ή 19%) σε εβδομαδιαίο επίπεδο λόγω των αυξημένων τιμών στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης.