Αθήνα και Μιλάνο Πρωταθλήτριες στις Εκπομπές Οξειδίου του Αζώτου από τις Μεταφορές

Αθήνα και Μιλάνο Πρωταθλήτριες στις Εκπομπές Οξειδίου του Αζώτου από τις Μεταφορές
energia.gr
Δευ, 13 Ιανουαρίου 2020 - 16:26

Οι συγκεντρώσεις των ρύπων διοξειδίου του αζώτου (NO2), σε 30 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 40% εάν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), θεωρεί την ατμοσφαιρική ρύπανση ως ο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων.

Μόνο το διοξείδιο του αζώτου (NO2) ευθύνεται για 68.000 πρόωρους θανάτους στην Ε.Ε, το 2016, ενώ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν συχνά τα Ευρωπαϊκά όρια που ισχύουν για το NO2.

Ο “Αστικός Άτλας” (Urban NO2 Atlas), που αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες του JRC και παρέχει ενημερωτικά δελτία σε κάθε πόλη προκειμένου να συμβάλει στην εκπόνηση αποτελεσματικών μέτρων ποιότητας του αέρα για τη μείωση της συγκέντρωσης NO2 στην Ευρώπη, εντοπίζει τις βασικές πηγές ρύπανσης από το οξείδιο του αζώτου, για κάθε υπό εξέταση πόλη, βοηθώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ώστε να σχεδιάζουν τις απαιτούμενες δράσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οδικές μεταφορές αποτελούν μια από τις κύριες πηγές ρύπανσης από NO2, οπότε οι στοχοθετημένες δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης ορισμένων τύπων οχημάτων σε περιοχές των κεντρικών πόλεων ή την εφαρμογή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων στους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες.

Σε έκθεση, όπου μελετήθηκαν 30 ευρωπαϊκές πόλεις, η μέση συμβολή των μεταφορών στις συνολικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) ανερχόταν σε 47%. Σε ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε., οι οδικές μεταφορές αποτελούν το μεγαλύτερο παράγοντα ρύπανσης από NOx (NO και NO2), υποσκελίζοντας τομείς όπως η ενέργεια και το εμπόριο. Ωστόσο, τα μερίδια των οδικών μεταφορών στις συνολικές εκπομπές NOx, διαφέρουν σημαντικά ανά πόλη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε Αθήνα και Μιλάνο το 70% των εκπομπών προέρχεται από τις μεταφορές, ενώ στη Λισαβόνα, όπου οι εκπομπές των πλοίων είναι υψηλές, οι οδικές μεταφορές ευθύνονται μόνο για το 20% της ρύπανσης από NOx. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, οι εκπομπές NO2 στις πόλεις, προέρχονται κυρίως από οχήματα ντίζελ.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ενθάρρυνση και τα κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, η ευρύτερη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των ποδηλάτων και του περπατήματος, έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του αέρα, αλλά και να μειωθούν ο θόρυβος και τα τροχαία.