Άλμα της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας την Περασμένη Εβδομάδα- Ανάλυση ΙΕΝΕ

Άλμα της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας την Περασμένη Εβδομάδα- Ανάλυση ΙΕΝΕ
Των Αδάμ Αδαμόπουλου και Δημήτρη Μεζαρτάσογλου*
Δευ, 6 Ιανουαρίου 2020 - 19:25

Iσχυρή ανάκαμψη κατέγραψε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την εβδομάδα 30 Δεκεμβρίου 2019- 5 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εκπονεί το τμήμα ενεργειακών αγορών του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο που εκδόθηκε σήμερα, η ζήτηση κορυφώθηκε στις 162,271 MWh, την περασμένη Τρίτη (31/12), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την αμέσως επόμενη ημέρα Τετάρτη (1/1) όταν διαμορφώθηκε στις 139,800 MWh και με τη συνολική εβδομαδιαία ζήτηση να ανέρχεται στις 1,054,163 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,275 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,203 MW και 8,343 MW αντιστοίχως.

(διάγραμμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίου συστήματος για την εβδομάδα 30/12-05/01/2020)

Να θυμίσουμε, πως σε σύγκριση με την εβδομάδα 16-22/12/2019, το μέσο φορτίο αυξήθηκε κατά 484 μεγαβατώρες, ενώ η μέση ζήτηση κατά 72, 846 μεγαβατώρες (κάτωθι διάγραμμα)

 

Ακόμη, το εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε, κατά βάση από το φυσικό αέριο, σε ποσοστό 27%, τις καθαρές εισαγωγές και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά το ίδιο ποσοστό έκαστο, ήτοι 25%, τον λιγνίτη σε ποσοστό 17% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κατά 6%.

Σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια του λιγνίτη κατά 4% και του φυσικού αερίου κατά, επίσης, 4%, ενώ καταγράφηκε πτώση στα μερίδια των ΑΠΕ, κατά 3%, των καθαρών εισαγωγών κατά 4% και των μεγάλων υδροηλεκτρικών, κατά 1%.

Θα πρέπει, επίσης να τονιστεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 291,034 MWh και 262,322 MWh αντιστοίχως, το προηγούμενο επταήμερο, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη διαμορφώθηκε στις 184,608 MWh.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μονάδες 3 (18,607 MWh), 4 (26,986 MWh) και 5 (29,427 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (26,169 MWh) και 4 (22,515 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (24,708 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και οι μονάδες 1 (25,236 MWh) και 2 (10,960 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, που ανήκουν στην ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας καθ’ όλο το διάστημα του επταημέρου που μας πέρασε.

Ακόμη, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο, Αγίου Νικολάου Βοιωτίας που ανήκει στην Protergia (49,344 MWh), Θεσσαλονίκης που ανήκει στην Elpedison (46,280 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, που ανήκει στην Κόρινθος Power (44,993 MWh), του   Ήρωνα (44,822 MWh), καθώς και του Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (36,630 MWh), συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μονάδες φυσικού αερίου που συνεισέφεραν τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας κατά την ίδια χρονική περίοδο.

*Διευθυντής Μελετών ΙΕΝΕ