Καθαρές Εισαγωγές, Λιγνίτης και Φ. Αέριο Διαμόρφωσαν το Ενεργειακό Μείγμα Καυσίμου την Προηγούμενη Εβδομάδα

Καθαρές Εισαγωγές, Λιγνίτης και Φ. Αέριο Διαμόρφωσαν το Ενεργειακό Μείγμα Καυσίμου την Προηγούμενη Εβδομάδα
Tων Αδάμ Αδαμόπουλου και Δημήτρη Μεζαρτάσογλου*
Τρι, 24 Δεκεμβρίου 2019 - 16:20

Ελαφρά υποχώρηση σημείωσε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το προηγούμενο επταήμερο, κατά  καθώς αυτή κορυφώθηκε στις 146,456 MWh την Πέμπτη, 19/12, με το εβδομαδιαίο χαμηλό  να καταγράφεται την Κυριακή, 22/12, στις 123,944 MWh και με τη συνολική ζήτηση της εβδομάδας να ανέρχεται στις 981,317 MWh, ήτοι, μειωμένη από τις 1,011,109 MW την εβδομάδα 9-15 Δεκεμβρίου.

Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,841 MW από 6,019 MW την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, με to ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος, για την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου, να διαμορφώνεται στα 3,935 MW ( από 4,010 MW στο διάστημα 9-15/12) και 7,371 MW (από 7,470 MW μετσξύ 9-15/12) αντιστοίχως.

(διάγραμμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίου συστήματος για την εβδομάδα 16-22/12)

(διάγραμμα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φορτίου συστήματος για την εβδομάδα 9-15/12)

Επιπροσθέτως, το εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από καθαρές εισαγωγές, σε ποσοστό 28%, λιγνίτη, σε ποσοστό 24%, φυσικό αέριο, 23%, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 20% και μεγάλα υδροηλεκτρικά, σε ποσοστό 5%.

Σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια των ΑΠΕ κατά 4%, των καθαρών εισαγωγών κατά 3% και των μεγάλων υδροηλεκτρικών κατά 1%, ενώ καταγράφηκε πτώση στα μερίδια του λιγνίτη κατά 5% και του φυσικού αερίου κατά 3%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 237,789 MWh και 227,350 MWh, αντιστοίχως, το προηγούμενο επταήμερο, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθε στις 204,020 MWh.

Οι μονάδες 2 (24,340 MWh), 4 (22,320 MWh) και 5 (31,757 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (22,176 MWh) και 4 (22,176 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (23,770 MWh) και 4 (30,072 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, η μονάδα 1 (18,000 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα και ο σταθμός της Μελίτης (28,417 MWh), επίσης στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους λιγνιτικούς σταθμούς που συνεισέφεραν τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας το προηγούμενο επταήμερο.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της Protergia (49,725 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, της Κόρινθος Power (39,227 MWh), Ήρων CC του παραγωγού Ήρων (29,046 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (23,701 MWh), Θίσβης της Elpedison (23,212 MWh) και Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (21,737 MWh) συγκαταλέγονται μεταξύ των μονάδων φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

*Διευθυντής Μελετών ΙΕΝΕ

(Η εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκπονείται από το τμήμα ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ)