Πτωτική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.   

 

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 9 Δεκεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €62,91/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,87% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,50/MWh και στα €26,40/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, φτάνοντας τα €71,34/MWh.                              

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μέση ΟΤΣ την περασμένη εβδομάδα κινήθηκε πτωτικά εξαιτίας κυρίως της αύξησης του ελάχιστου φορτίου ζήτησης σε εβδομαδιαίο επίπεδο κατά περίπου 145 GW, γεγονός που συνέβαλλε στην οικονομικότερη ένταξη των λιγνιτικών μονάδων στη ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, αλλά και εξαιτίας των καθαρών εισαγωγών, που παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως του 25% της συνολικής εβδομαδιαίας ζήτησης. Κατά συνέπεια, οι λιγνιτικές μονάδες συνεισέφεραν με αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ανήλθε σε 295,21 GWh (+14,64% ή +37,71 GWh).

Με αυτόν τον τρόπο, το παραγωγικό δυναμικό αντιστάθμισε την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία, υπερβαίνοντας την 1 TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Πέρα από το ενισχυμένο φορτίο, η λιγνιτική παραγωγή αντιστάθμισε την μειωμένη απόδοση των ΑΠΕ, η οποία υποχώρησε στις 164,85 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, μειωμένη κατά 10,5 GWh ή 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και την μείωση της υδροηλεκτρικής ηλεκτροπαραγωγής, η οποία υποχώρησε στις 43,63 GWh (-11,52% ή 5,68 GWh). Επιπλέον, πτωτικές πιέσεις στην μέση ΟΤΣ άσκησε η μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου, η οποία υποχώρησε στις 270 GWh (-1,93% ή 5,3 GWh).