Κατά 500 MW Yψηλότερο το Μέσο Φορτίο Βάσης το Προηγούμενο Επταήμερο

Κατά 500 MW Yψηλότερο το Μέσο Φορτίο Βάσης το Προηγούμενο Επταήμερο
Των Αδάμ Αδαμόπουλου και Αλέξανδρου Περέλλη*
Δευ, 16 Δεκεμβρίου 2019 - 16:56

Για ακόμη ένα επταήμερο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε άνοδο, ανταποκρινόμενη στην επικράτηση ψυχρότερων καιρικών συνθηκών. Η ζήτηση κορυφώθηκε στις 149,603 MWh την περασμένη Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, 

με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή, όταν ανήλθε στις 133,845 MWh και με τη συνολική ζήτηση, σε εβδομαδιαία κλίμακα, να διαμορφώνεται στις 1,011,109 MWh. Παράλληλα, το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,019 MW, με το ελάχιστο και το μέγιστο φορτίο συστήματος, για το προηγούμενο επταήμερο να διαμορφώνεται στα 4,010 και 7,470 MW αντιστοίχως.

Επιπροσθέτως, το εβδομαδιαίο εγχώριο μείγμα καυσίμου διαμορφώθηκε κυρίως από λιγνίτη, σε ποσοστό 29%, φυσικό αέριο, 26%, καθαρές εισαγωγές 25%, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 16% και μεγάλα υδροηλεκτρικά, σε ποσοστό 4%. Σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, το μερίδιο του λιγνίτη αυξήθηκε κατά 3%, ενώ το πτωτικά κινήθηκαν τα μερίδια των ΑΠΕ, κατά 1%, του φυσικού αερίου, κατά επίσης 1%, καθώς και το μερίδιο των μεγάλων υδροηλεκτρικών, ενώ το μερίδιο των καθαρών εισαγωγών παρέμεινε αμετάβλητο.

Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο, αυτή ανήλθε σε 295,215 MWh και 270,025 MWh αντιστοίχως, την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 164,851 MWh. 

Ταυτόχρονα, πτωτική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο, διαμορφούμενη στα 62.91 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μέση ΟΤΣ την περασμένη εβδομάδα κινήθηκε πτωτικά εξαιτίας κυρίως της αύξησης του ελάχιστου φορτίου ζήτησης σε εβδομαδιαίο επίπεδο κατά περίπου 145 GW, γεγονός που συνέβαλλε στην οικονομικότερη ένταξη των λιγνιτικών μονάδων στη ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, αλλά και εξαιτίας των καθαρών εισαγωγών, που παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως του 25% της συνολικής εβδομαδιαίας ζήτησης. Κατά συνέπεια, οι λιγνιτικές μονάδες συνεισέφεραν με αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ανήλθε σε 295.21 GWh (+14.64% ή +37.71 GWh). Με αυτόν τον τρόπο, το παραγωγικό δυναμικό αντιστάθμισε την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία, υπερβαίνοντας την 1 TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Πέρα από το ενισχυμένο φορτίο, η λιγνιτική παραγωγή αντιστάθμισε την μειωμένη απόδοση των ΑΠΕ, η οποία υποχώρησε στις 164.85 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, μειωμένη κατά 10.5 GWh ή 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και την μείωση της υδροηλεκτρικής ηλεκτροπαραγωγής, η οποία υποχώρησε στις 43.63 GWh (-11.52% ή 5.68 GWh). Επιπλέον, πτωτικές πιέσεις στην μέση ΟΤΣ άσκησε η μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου, η οποία υποχώρησε στις 270 GWh (-1.93% ή 5.3 GWh).

*ερευνητής ΙΕΝΕ

(Η εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκπονείται από το τμήμα ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ)