Το Πράσινο Ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές- Επιτυχής η Έκδοση

Το Πράσινο Ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές- Επιτυχής η  Έκδοση
energia.gr
Παρ, 18 Οκτωβρίου 2019 - 19:16

Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές

με τους επενδυτές να προσφέρουν συνολικά 684 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αντλεί, τελικά, 150 εκατ. ευρώ, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται, κατά τα φαινόμενα, στο 2,7%. Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι τίτλους θα λάβουν όλοι όσοι έχουν γραφτεί στο βιβλίο προσφορών, όμως κατ’ αναλογία. Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής, ενώ είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η εγγυήτρια του ομολόγου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP, ως προς την πιστοληπτική διαβάθμισή της, στην κατηγορία Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική ικανότητά της παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα. ήτοι, περίπου 90 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή συνολικά, 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, καθώς και τμήμα του κόστους εξαγοράς ενός αιολικού πάρκου στο Τέξας.