"Τειρεσίας" και στον Ηλεκτρισμό -Δραστικά Μέτρα για να Ξεριζώσει τo Aγκάθι των Καθ’ Έξιν Κακοπληρωτών της ΔΕΗ και των Ιδιωτών Παρόχων Mελετά το ΥΠΕΝ

του Αδάμ Αδαμόπουλου
Πεμ, 17 Οκτωβρίου 2019 - 13:00

Το χρονίζον πρόβλημα των «στρατηγικών» κακοπληρωτών της ΔΕΗ και ιδιωτών παρόχων ηλεκτρισμού επιχειρεί να επιλύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την καθιέρωση μητρώου, ανάλογου με το σύστημα «Τειρεσίας» 

που δημιουργήθηκε για να προστατεύονται οι τράπεζες από φυσικά και νομικά πρόσωπα που, κατά το παρελθόν, έχουν φανεί αφερέγγυοι ως οφειλέτες.

Ένα τέτοιο σύστημα και για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας θα συνέβαλε, όπως θεωρούν στο ΥΠΕΝ, στην καλή λειτουργία του συστήματος, επειδή θα μείωνε τον κίνδυνο, οι εταιρείες του τομέα, να παρέχουν ρεύμα σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν σκοπεύουν να αποπληρώσουν, θέτοντάς τους σε μαύρη λίστα και απαγορεύοντάς τους να συμβληθούν με οποιαδήποτε εταιρεία στο μέλλον.

Το φαινόμενο των επιτήδειων που περιφέρονται από εταιρεία σε εταιρεία, αφήνοντάς πίσω τους ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχει πλήξει πρώτα και κύρια την ΔΕΗ, η οποία αναζητεί εις μάτην να εισπράξει 840 εκ. ευρώ από περισσότερους από 820.000 τελικούς πελάτες της, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που έκλεισαν, είτε για νοικοκυριά και εταιρείες που άλλαξαν ΑΦΜ, προκειμένου να μπορέσουν να αλλάξουν πάροχο και να αφήσουν στον προηγούμενο τους απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού.

Εμπόδιο στα σχέδια που εξετάζει το ΥΠΕΝ για να προχωρήσει σε τόσο δραστικά μέτρα σε βάρος των στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως είναι η καθολική απαγόρευση των μετακινήσεων για όσους οφείλουν στους προμηθευτές τους - ασχέτως του εάν έχουν προβεί σε διακανονισμό - αποτελεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη θέσπιση ορίων στις αλλαγές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε μια προσπάθεια να ελιχθεί και να αποφύγει το νομοθετικό σκόπελο, το υπουργείο μελετά τη λύση του να προτρέψει τους ιδιώτες πάροχους και την ΔΕΗ, να καταρτίσουν ένα κατάλογο με πελάτες εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αποδεδειγμένα αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, καθώς ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν απαιτεί νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά αλλαγή στον Κώδικα Προμήθειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Προϋποθέτει, παράλληλα, τη συμφωνία όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος με τους καθ’ έξιν κακοπληρωτές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ιδιότυπος «Τειρεσίας του ηλεκτρισμού» θα προσφέρει στις εταιρείες τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους επιτήδειους και με τον τρόπο αυτό να διεκδικούν οφειλές, ή να προτείνουν διαφορετικά τιμολόγια, αποθαρρύνοντας τις μετακινήσεις τους στους ανταγωνιστές. Ωστόσο, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι  όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους ένας καταναλωτής θα χαρακτηρίζεται ως κακοπληρωτής, κατά τρόπό ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης του μέτρου από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο εφαρμόζεται και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, ένα άλλο μέτρο που εξετάζεται και έχει προταθεί στο ΥΠΕΝ, παλαιότερα, τόσο από τους ανεξάρτητους προμηθευτές ενέργειας, όσο και από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ, είναι η διεκδίκηση των οφειλών βάση του μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και όχι του ονοματεπώνυμου και του ΑΦΜ του πελάτη και τούτο, επειδή με αυτό τον τρόπο θα καθίσταται πιο ευχερής ο εντοπισμός των οφειλετών και των επιτηδείων, οι οποίοι αποφεύγουν την εξόφληση οφειλών, αλλάζοντας, απλώς, το όνομα του κατόχου του ρολογιού!