Την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση θα προβλέπει το τελικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), σύμφωνα με την απόφαση της χθεσινής συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής για το ΕΣΕΚ, της πρώτης που συγκλήθηκε υπό τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Ωστόσο, όπως αναλύεται και στο σημερινό Σχόλιο του energia.gr, παρατηρώντας τις αλλαγές στη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος της χώρας τα τελευταία χρόνια πρέπει να σταθούμε σε δύο θέματα: τη μικρή αλλά αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, αλλά και τις προοπτικές του ενεργειακού μίγματος.

Παρά την εντυπωσιακή διείσδυση των ΑΠΕ, πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα εξακολουθούν να καλύπτουν το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του ενεργειακού ισοζυγίου, αφού αθροιστικά το 2020 εκτιμάται ότι θα καλύπτουν το 65,0% της Ακαθάριστης Τελικής Κατανάλωσης.

Δεδομένης της επιλογής του φυσικού αερίου ως βασικού καυσίμου για την ενεργειακή μετάβαση και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες της χώρας σε αέριο καλύπτονται σήμερα εξ ολοκλήρου από εισαγωγές, η κυβέρνηση καλείται να επιταχύνει τις προσπάθειες για την ανεύρεση και εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που διαθέτει η χώρα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στο σημερινό Σχόλιο του energia.gr (εδώ).