Το ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS που βρίσκεται στη Φοινικιά της Κρήτης, λίγο έξω από το Ηράκλειο, εξοικονομεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των λογαριασμών του ηλεκτρικής ενέργειας με το νέο φωτοβολταϊκό έργο ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) που κατασκεύασε στις στέγες του Παιδικού Χωριού η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε., με από κοινού δωρεά των Ιδρυμάτων «Κώστα Λεμού» και «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Το έργο με εγκατεστημένη ισχύ 41,48kWp διαθέτει Γερμανικά φωτοβολταϊκά πλαίσια με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, Γερμανικό μετατροπέα (inverter), αυτοστήρικτο, που ενσωματώνει ηλεκτρικούς πίνακες AC και DC και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία καθώς και πρωτοποριακή βάση που επιτρέπει την ελάχιστη παρέμβαση στην οροφή της κάθε οικίας του χωριού και υψηλό βαθμό αερισμού για μεγιστοποίηση της απόδοσης ακόμα και με τις υψηλές θερμοκρασίες που απαντώνται στη περιοχή.

Η όλη εγκατάσταση αναπτύχθηκε, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε, από τη ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε., με τη μέθοδο «με το κλειδί στο χέρι», συμμορφώνεται δε με τα πλέον αυστηρά βιομηχανικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ο μετρητικός εξοπλισμός πιστοποιήθηκε / διακριβώθηκε από τα εργαστήρια του ανωτέρω οργανισμού. Παράλληλα εκτελέστηκε και πλήρης επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Παιδικού Χωριού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τοπικού ΔΕΔΔΗΕ.

Το έργο μελετήθηκε οικονομικά και τεχνικά από τη ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. και ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να διασαλευτεί η λειτουργία του Παιδικού Χωριού SOS.

Με τον τρόπο αυτό, η δωρεά των Ιδρυμάτων «Κώστα Λεμού» και «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» , έγινε μία πολύ αποδοτική επένδυση για τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS η οποία, λόγω και της εξαιρετικά υψηλής ποιότητας του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε κατ’ απαίτηση των δωρητών, θα αποδίδει για διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ετών.

Παράλληλα με τα σύγχρονα συστήματα κτιριακών αυτοματισμών, τα οποία μπορούν να πετύχουν εξαιρετικά αυξημένο βαθμό ταυτοχρονισμού ανάμεσα στην παραγωγή του νέου φωτοβολταϊκού συστήματος και των καταναλώσεων του Παιδικού Χωριού, το οικονομικό όφελος ανά κιλοβατώρα (kWh) που θα προσφέρει το εν νέο αυτό έργο αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος, σειράς παρόμοιων έργων που έχει αναλάβει και υλοποιεί η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της σημαντικά ενεργειακά και οικονομικά οφέλη, ενώ σύντομα αναμένεται και το πρώτο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που αναπτύσσει η εν λόγω εταιρεία για λογαριασμό ενεργειακής κοινότητας.