Στο Μικροσκόπιο του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας οι Τεχνολογίες Αποθήκευσης

Στο Μικροσκόπιο του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας οι Τεχνολογίες Αποθήκευσης
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 14 Αυγούστου 2019 - 14:35

Στο κόστος ενός ευρέος φάσματος τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας εστιάζεται νέα έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αναλύεται το κόστος έξι τεχνολογιών με μπαταρίες και τεσσάρων χωρίς μπαταρίες, με στόχο, αφενός να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας αποτελεσματικής σύγκρισης και αφετέτου να συμβάλει ώστε να διατυπωθούν οι κατάλληλες προβλέψεις.

Στις υπό ανάλυση τεχνολογίες μπαταριών περιλαμβάνονται εκείνες των λιθίου, μολύβδου, νατρίου-θείου και οξειδοαναγωγής, νατρίου-μετάλλου αλογονιδίου και ψευδαργύρου, ενώ οι υπόλοιπες τεχνολογίες συνίστανται μεταξύ άλλων, στην αντλησιοταμίευση, του πεπιεσμένου αέρα, των σφονδύλων και των υπερπυκνωτών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση, για τη μεν τεχνολογία μπαταριών με λόγο ενέργειας προς ισχύ, 4.0, οι μπαταρίες λιθίου προσφέρουν την μέγιστη δυνατή λύση σε όρους κόστους, απόδοσης, διάρκειας και ωριμότητας.

Η αντλησιοταμίευση και ο πεπιεσμένος αέρας, με 165 δολάρια ανά κιλοβατώρα και 105 δολάρια ανά κιλοβατώρα αντιστοίχως, παρέχουν το χαμηλότερο κόστος, με λόγο ενέργειας προς ισχύ 16 και με συνυπολογισμό του κόστους κατασκευής και απόσυρσης. Η αντλησιοταμίευση θεωρείται ως η πιο ώριμη τεχνολογία με υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας κατά τον κύκλο της.

Μολονότι η τεχνολογία ψευδαργύρου κρίνεται πολλά υποσχόμενη σε όρους κόστους και διάρκειας, εν τούτοις, ο βαθμός τεχνολογικής και κατασκευαστικής ετοιμότητας θεωρείται χαμηλός σε αυτή τη φάση.

Ακόμη, οι μπαταρίες οξειδοαναγωγής εκτιμάται ότι θα προσφέρουν μεγάλες λύσεις σε ότι αφορά στο κόστος, την απόδοση, τη διάρκεια και την ωριμότητα, ενώ μολονότι ο κύκλος τους χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή απόδοση, εν τούτοις υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Οι μπαταρίες μολύβδου έχουν χαμηλό κόστος και υψηλή ετοιμότητα, αλλά, από την άλλη, διακρίνονται από χαμηλή διάρκεια ζωής που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια, με βάση τον ένα κύκλο ανά ημέρα.

Επίσης, οι μπαταρίες νατρίου και νατρίου-θείου χαρακτηρίζονται από αντίστοιχα κόστη και διάρκεια, ενώ εκείνες του μετάλλου αλογονιδίου έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα στον κύκλο τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αντλησιοταμίευση, τον πεπιεσμένο αέρα, τους σφονδύλους και τους υπερπυκνωτές, το κόστος προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί στα επίπεδα που καταγράφηκαν το περασμένο έτος, έως το 2025, επειδή έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των ώριμων τεχνολογιών.