Με εκτενές άρθρο του, ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, το οποίο έχει αναρτηθεί στις Eνεργειακές Moνογραφίες στο energia.gr παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτροδότηση των νησιών, που υλοποιήθηκαν ύστερα 

από πρωτοβουλία της ΡΑΕ. Ο κ. Παπαδόπουλος προτάσσει ως σταθμό της όλης πορείας εξηλεκτρισμού της χώρας την ίδρυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) το 1950 ως Δημόσιας μεν, αλλά με πλήρη «διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο. Με αυτόν η ΔΕΗ απέκτησε το αποκλειστικό προνόμιο Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ακολούθως δε το 1956 και το αποκλειστικό προνόμιο της Διανομής (και Εμπορίας) Ηλεκτρικής Ενέργειας και ταυτόχρονα την υποχρέωση εφαρμογής ενιαίων τιμολογίων σε όλη την Ελληνική επικράτεια και την  εξαγορά των υφιστάμενων Ηλεκτρικών Εταιρειών. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στον ταχύ εξηλεκτρισμό της χώρας με αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων (υδατοπτώσεις και λιγνίτες). Οι Ηλεκτρικές Εταιρείες (συνολικά άνω των 400), ηλεκτροδοτούσαν τους μεγαλύτερους οικισμούς της χώρας με τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, αναπτύχθηκαν δε σταδιακά από το 1889 και μετέπειτα.

Από τα μέσα της δεκαετίας 1980 άρχισε να επιχειρείται η διασύνδεση των μεγαλύτερων νησιών των Κυκλάδων, με επέκταση του δικτύου 150kV από την Ν. Εύβοια. Όμως, αν και το έργο  κατασκευάστηκε μερικώς, παρέμεινε ημιτελές και δεν ολοκληρώθηκε με την σύνδεση των Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου, λόγω αντιδράσεων των κατοίκων. Το 2000 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκαμε οριστικά δεκτή την προσφυγή των κατοίκων της Τήνου απαγορεύοντας την κατασκευή εναέριων γραμμών 150kV. Το 2004 η ΡΑΕ, η οποία με τον Ν. 2773/99 για την Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήταν η αρμόδια για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της ηλεκτροδότησης των νησιών, ανάθεσε στο ΕΜΠ την εξέταση της δυνατότητας διασύνδεσης των Κυκλάδων κατά τρόπο που να μπορεί να γίνει αποδεκτός με το να αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων γραμμών ΥΤ επί των νησιών Τήνου, Μυκόνου και Πάρου-Νάξου. Το ΕΜΠ, αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο που είχε σημειωθεί, πρότεινε την απευθείας διασύνδεση: Λαύριο-Σύρος και από τη Σύρο των λοιπών νησιών, με υποβρύχια καλώδια 150kV και κατασκευή Υ/Σ 150/20kV κοντά στους υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής, ώστε να αποφεύγονται εναέριες γραμμές επί αυτών. Τη λύση αυτή ανέλαβε το 2006 να υλοποιήσει η ΔΕΗ, ήδη δε, με αρκετή καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου από τον ΑΔΜΗΕ  το 2018, η δε ολοκλήρωσή του προβλέπεται να γίνει το 2020.

Ακολούθως το 2006 η ΡΑΕ ανάθεσε στο ΕΜΠ την εκπόνηση γενικότερης οικονομικοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την διασύνδεση και άλλων νησιών του Αιγαίου, ώστε με κριτήριο την ανέκαθεν ακολουθούμενη από τη ΔΕΗ αρχή, να προκρίνεται η λύση της  διασύνδεσης κατά τη χορήγηση Αδειών Παραγωγής εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι οικονομικότερη της αυτόνομης λειτουργίας.

Το πλήρες άρθρο του κ. Παπαδόπουλου μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο του energia.gr

https://www.energia.gr/article/158818/h-hlektrodothsh-ton-nhsion-

*Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ