Η ΡΑΕ έχει θέσει στον πάγο την έγκριση του κειμένου και των όρων που αφορούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους στρατηγικούς επενδυτές, καθώς αποσκοπεί να τους δελεάσει να αποκτήσουν ποσοστό μέχρι και 39% των μετοχών της «Αριάδνη Interconnection», εταιρείας ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ, η οποία έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.

Η υπόθεση τέθηκε σε κίνηση τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή, κατόπιν διαγωνισμού, επενδυτή ή επενδυτών μειοψηφίας στη θυγατρική του.

Παρά το γεγονός ότι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής φέρεται να αναμένει, άμεσα, την έγκριση του τελικού κειμένου και των όρων του διαγωνισμού, ώστε να προχωρήσει, με τη σειρά του, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εν τούτοις δύο εξελίξεις που μεσολάβησαν, έκτοτε, έχουν θέσει την ΡΑΕ σε κατάσταση αναμονής.

Η πρώτη εξέλιξη αφορά στην προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου και η δεύτερη στην προσφυγή που της κυπριακών συμφερόντων εταιρείας, EuroAsia Interconnector, κατά των δύο διαγωνισμών της Αριάδνης, για τις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σημειώνουμε πως ο μέν πρώτος διαγωνισμός που λήγει στις 8 Ιουλίου,  αφορά στα τμήματα των καλωδίων, με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ και ο δεύτερος, που λήγει στις 22 του μήνα, στους δύο σταθμούς μετατροπής εναλλασσόμενου - συνεχούς ρεύματος και τον έναν υποσταθμό, συνολικού προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρουν την κυπριακών συμφερόντων εταιρεία να έχει καταθέσει ένσταση στην Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατά των προαναφερόμενων διαγωνισμών, ενώ άλλες πληροφορίες θέλουν την ΡΑΕ να προτίθεται να εξετάσει την ένσταση στις 15 Ιουλίου, αλλά μόνο στο κατά πόσο αυτή είναι εμπρόθεσμη και αν ευσταθεί νομικά, με δεδομένο ότι ο EuroAsia Interconnector δεν είναι κατασκευαστική εταιρεία.

To έτερο εμπόδιο, δηλαδή, οι εκλογές της 7ης Ιουλίου επηρεάζουν τις αποφάσεις της Αρχής, η οποία εκτιμά πως είναι καλύτερο να αναμένει τις αποφάσεις της επόμενης κυβέρνησης, αναφορικά με το αν η ηλεκτρική διασύνδεση «Κρήτη – Αττική», θα προκηρυχθεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI), ή θα υλοποιηθεί ως εθνικό. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, προβλέπει την ολοκλήρωσή του έως τα τέλη του 2022.