Ποσό 161,8 εκατ Ευρώ για Χρηματοδότηση Τηλεπικοινωνιακής Αναβάθμισης 34.000 Δημοσίων Κτηρίων

Ποσό 161,8 εκατ Ευρώ για Χρηματοδότηση Τηλεπικοινωνιακής Αναβάθμισης 34.000 Δημοσίων Κτηρίων
energia.gr
Πεμ, 27 Ιουνίου 2019 - 16:58

Την απόφαση ένταξης της πράξης «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"», με δικαιούχο την «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με το ποσό των 161.820.438 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καλύπτοντας περίπου 34.000 κτίρια. Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί ποσοτική και ποιοτική επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Βασικός στόχος του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο που στεγάζει δημόσιο φορέα ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες και το διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η παρούσα πράξη που χρηματοδοτείται περιλαμβάνει:

1. Υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης

2. Κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου (SIX - Syzefxis IntereXchange) και υποδομές κέντρων δεδομένων

3. Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA.