Νέα Έρευνα Υποδηλώνει ότι τα Ρομπότ θα Αντικαταστήσουν 20 εκατ. Εργαζόμενους στη Βιομηχανία

Νέα Έρευνα Υποδηλώνει ότι τα Ρομπότ θα Αντικαταστήσουν 20 εκατ. Εργαζόμενους στη Βιομηχανία
energia.gr
Πεμ, 27 Ιουνίου 2019 - 16:45

Τα ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσουν 20 εκατομμύρια εργαζόμενους στη βιομηχανία έως το 2030, παγκοσμίως, εντείνοντας κατά αυτό τον τρόπο τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, την ώρα που, ταυτόχρονα, αποτελούν παράγοντες 

οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται σήμερα. Όπως υποστηρίζει το βρετανικό γραφείο Oxford Economics, οι θέσεις εργασίας που απαιτούν τα λιγότερα προσόντα θα επηρεαστούν περισσότερο και αυτό θα γίνει με τρόπο πολύ άνισο από μια χώρα στην άλλη, ή ακόμη και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας.

Τα ρομπότ έχουν αντικαταστήσει, ήδη, εκατομμύρια ανθρώπους στη βιομηχανία και μεταπηδούν, σταδιακά, σττον τομέα των υπηρεσιών, χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην οπτική ανάλυση, στη φωνητική αναγνώριση, ή στην αυτόματη μάθηση, τουτέστιν, στην ικανότητα των μηχανών να μαθαίνουν.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο ο δημόσιος διάλογος για τα οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά και για τους κινδύνους που ελοχεύουν για την εργασία, από τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα φαγητά που παρασκευάζονται από ρομπότ, ή ακόμη η απανταχού παρουσία ρομποτικών συστημάτων, παραδείγματος χάρη, στα εργοστάσια ή στα κέντρα διοικητικής μέριμνας.

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι, αν η αυτοματοποίηση έχει συμβάλει, εν γένει, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από αυτές που εξαλείφονται δημιούργησε, εν τούτοις, ένα ρήγμα ανάμεσα στις εργασίες υψηλότερης και χαμηλότερης εξειδίκευσης, αφήνοντας πολλούς εργαζόμενους στο δρόμο.