Νέα πνοή στο Ταμείο του ΟΗΕ που χρηματοδοτεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες στο έργο τους να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος επιδιώκουν να δώσουν τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. 

Η κρίση που προκαλεί η αλλαγή του κλίμτος συγκαταλάγεται μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στη Σύνοδο των Βρυξελλών. Σε προσχέδιο του ανακοινωθέντος με τα συμπεράσματα της Συνόδου, που περιήλθε στην κατοχή του Euractiv, επισημαίνεται ότι «στηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη Ε.Ε.», καθώς και ότι η αναλυτική στρατηγική για την επίτευξη του στόχου θα δημοσιευθεί «στις αρχές του 2020».  

Παράλληλα τα κράτη- μέλη «παραμένουν δεσμευμένα», στην κινητοποίηση διεθνών κεφαλαίων που θα υποστηρίξουν τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται ειδικότερα λόγος για «έγκαιρη και επιτυχή επανεκκίνηση της διαδικασίας του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο του ΟΗΕ που χρηματοδοτείται από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες οικονομίες για τη στήριξη πράσινων πρωτοβουλιών των αναπτυσσόμενων χωρών. Την προηγούμενη τετραετία το Ταμείο είχε εκταμιεύσει συνολικά, περί τα 5 δισ. δολάρια για την εκτέλεση 100 έργων, υπό τη μορφή δανείων, μετοχών, χορηγιών ή εγγυήσεων. 

Το ποσό θεωρείται, ωστόσο, εξαιρετικά χαμηλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως θα απαιτηθούν περί τα 6,9 τρισ. δολάρια ετησίως, έως το 2030, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα. Επί του παρόντος, ούτε το ήμισυ εξ αυτών δεν επενδύεται σε σχετικές δράσεις.