Δίχως Εισοδηματικά Κριτήρια το Νέο Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, 'Υψους 250 εκατ.

Δίχως Εισοδηματικά Κριτήρια το Νέο Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, 'Υψους 250  εκατ.
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 12 Ιουνίου 2019 - 19:19

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρχει ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στο νέο κύκλο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, άφησε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο γενικός γραμματέας Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος ανήγγειλαν την προκήρυξη του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, ύψους 250 εκατ. ευρώ, για το οποίο τόνισαν πως υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρχει κανένα 

εισοδηματικό κριτήριο. Επίσης, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παρεχώρησαν στο ΥΠΕΝ ανέφεραν πως ο οδηγός εφαρμογής με τους όρους και τις προϋποθέσεις είναι καθ’ όλα έτοιμος και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός του αμέσως προσεχούς χρονικού διαστήματος.

Ο κ. Βερροιόπουλος, ερωτηθείς σχετικά, είπε ο χρόνος έναρξης 0ης  υποβολής των αιτήσεων προσδιορίζεται για τα μέσα Ιουλίου. Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΝ στο νέο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υπαχθούν 25.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, με το ύψος του να ανέρχεται, με ίδια κεφάλαια και τη συμμετοχή των ιδιωτών, στα 400 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο γενικός γραμματέας Ενέργειας αποκάλυψε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεν θα αλλάξουν έναντι εκείνων που ίσχυαν για τον προηγούμενο κύκλο.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια, του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις ύψους 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν μέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ.

Ακόμη, το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ανέρχεται σε 70%, ποσοστό που εφαρμόζεται στα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, ενώ στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα το ποσοστό επιδότησης μειώνεται και τελικά, αντί επιδότησης θα παρέχεται άτοκο δάνειο.

Αναβαθμίστηκαν, συνολικά, 43.000 κατοικίες.

Στη δεύτερη φάση, οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις σε ένα αριθμό 20.000 με 25.000 κατοικιών. Στο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλα νόμιμα έγγραφα. Ειδικά για τις πολυκατοικίες θα ισχύει ότι η κάθε μια εξ αυτών θα λογίζεται ως μία μονάδα.

 

Μιλώντας κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο κ. Σταθάκης υπενθύμισε ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 43.000 κατοικίες εκ των οποίων οι 15.000 έχουν ήδη αναβαθμιστεί ενεργειακά ενώ οι επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν έφτασαν τα 640 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Βερροιόπουλος σημείωσε εξάλλου ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του 10% των κτιρίων της χώρας που προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, οδηγεί σε επενδύσεις άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη δεκαετία 2020 - 2030 καθώς και σε δημιουργία πάνω από 25.000 νέων θέσεων εργασίας.

 

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στις αρχές του β’ εξαμήνου, προκειμένου να υπάρξει το χρονικό περιθώριο ώστε να αξιοποιηθούν ως μεγέθη αναφοράς τα εισοδήματα του 2018. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη  οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.  

Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1.            αντικατάσταση κουφωμάτων

2.            τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

3.            τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος

4.            αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

5.            αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

1)ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

2)επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα και

3)επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες