Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν από τώρα τα επόμενα βήματα της ηλεκτροκίνησης. Σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουν οι εταιρείες κατασκευής Η/Ο, συνίσταται στον ελλιπή αριθμό σταθμών φόρτισης.

 

 

Στο Ruesselsheim, της Γερμανίας, που είναι η έδρα της Opel, οι αρχές μελετούν την εγκατάσταση επιπλέον 1.300 σημείβν φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έως το 2020. Ωστόσο, η έλλειψη τεχνογνωσίας, υλικών και ειδικευμένου προσωπικού ενδέχεται να καθυστερήσουν τις προσπάθειές τους, κατά άλλα δύο χρόνια.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους πενταπλασιάστηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2018. Τούτο σημαίνει ότι η δημιουργία περισσότερων σταθμών φόρτισης είναι απαραίτητη για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ηλεκτρικών μοντέλων. Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των υποδομών μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τις πωλήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες, όπως η VW, που επιδιώκουν να αυξήσουν τις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων τους κατά τρόπο ώστε να αναλογούν στο 25% των συνολικών πωλήσεών τους, έως το 2025.

Η Γερμανία διαθέτει σήμερα, 17.400 σημεία φόρτισης, αριθμός που αναλογεί σε πέντε Η/Ο ανά σημείο φόρτισης, από τα 83.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε όλη την χώρα.