Πολιτικές και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, αναδεικνύει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, και δεσμεύεται για ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον.

Τονίζει πως η Ελλάδα είναι χώρα πλούσιας βιοποικιλότητας, όπου απαντάται το 40% του συνόλου των φυτικών ειδών της Ευρώπης, 154 είδη ιχθυοπανίδας γλυκού νερού, 22 από τα 64 είδη αμφιβίων της Ευρώπης, σχεδόν τα μισά είδη θηλαστικών που καταγράφονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό ενδημισμού.

«Σε μία κρίσιμη περίοδο για το φυσικό περιβάλλον παγκοσμίως, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και αξιοποιώντας το περιβάλλον ως εθνικό κεφάλαιο και αναπτυξιακό πόρο» αναφέρει ο κ. Φάμελλος και υπενθυμίζει: «Επικαιροποιήσαμε τον εθνικό κατάλογο Natura 2000, θεσπίσαμε το νόμο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, εντάξαμε τη λειτουργία τους στον κρατικό προϋπολογισμό, στηρίξαμε την εργασία σε αυτούς και ξεκινήσαμε το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Για πρώτη φορά η χώρα μας απέκτησε μία ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα υλοποιείται το μεγαλύτερο πιλοτικό και καινοτόμο έργο προστασίας της φύσης, LIFE IP, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ και διάρκειας 8 ετών που ανέλαβε ποτέ η Ελλάδα.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, ως το ευρύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου, προσφέρει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας αναδεικνύοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα υπέβαλε επιτυχώς στις 25 Απριλίου, εντός της προθεσμίας της ΕΕ, την 4η Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Δικτύου Natura 2000, και μάλιστα με σειρά προτεραιότητας, μόλις στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά. Τα αποτελέσματα της έκθεσης καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη χώρα μας στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (2007-2012)».