Με μια τολμηρή τοποθέτηση ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα και την Ενέργεια κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, απαντώντας την περασμένη εβδομάδα σε ερώτηση Γερμανού ευρωβουλευτή, ανέφερε ότι δεν είναι απαραίτητος ο άνθρακας ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια. Άλλωστε όπως επισήμανε υπάρχουν κράτη μέλη που τα καταφέρνουν περίφημα χωρίς αυτό.

Ειδικότερα, υπογραμμίζει: « Η Επιτροπή θεωρεί την ασφάλεια του εφοδιασμού κορυφαία προτεραιότητα και θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (με διασυνοριακό εμπόριο που λειτουργεί σωστά και λειτουργούσα περιφερειακή συνεργασία) αποτελεί τον πλέον αποδοτικό τρόπο, από πλευράς κόστους, για την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Άλλα κράτη μέλη σταδιακά καταργούν τον άνθρακα και διαχειρίζονται τις ανάγκες εξισορρόπησης με ευέλικτες τεχνολογίες, χαμηλότερων εκπομπών, χωρίς αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια του εφοδιασμού τους ή των γειτόνων τους».

Μάλιστα, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή σχετικά με τη νέα σύγχρονη, υπό κατασκευή, μονάδα άνθρακα στο Datteln (ανάλογη της Πτολεμαΐδας V) – για την οποία δίνονται μάχες στη Γερμανία για το αν πρέπει ή όχι να λειτουργήσει με δεδομένη την επικείμενη επίσημη θέσπιση ημερομηνίας πλήρους απεξάρτησης της χώρας από τον άνθρακα – ο κ. Κανιέτε απαντά διπλωματικά, αναφέροντας ότι όλες οι εγκαταστάσεις, σε δύο χρόνια από σήμερα, θα πρέπει να λειτουργούν βάσει των νέων ευρωπαϊκών ορίων όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων.

Όπως σημειώνει, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ διασφαλίζει ότι εγκαταστάσεις, όπως είναι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και οι βιομηχανίες, πρέπει να συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όσον αφορά σε άλλους ρύπους, όλες οι μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques) από τον Αύγουστο του 2021 (το αργότερο).

Οι απαντήσεις του κ. Κανιέτε, έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τη χώρας μας, καθώς η λιγνιτική απεξάρτηση της Ελλάδας φαντάζει ακόμη πολύ μακρινό σχέδιο. Η χώρα μας - όπως και η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Τσεχία – δεν έχει ακόμη σχέδιο πλήρους απεξάρτησης από τον άνθρακα.

Πάντως, το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΕΤΔΜ) αποτελεί μια καλή αρχή. Οι τρεις λιγνιτικές περιοχές της χώρας (Κοζάνη, Φλώρινα και Μεγαλόπολη) απέκτησαν κάποιους πόρους για έργα που προωθούν την απανθρακοποίηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένοι πόροι προέρχονται από το 6% των δημοσίων εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2, ποσοστό που για το 2018 αντιστοιχούσε σε ένα ποσό της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ.

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου και ενός χωρικού σχεδίου ή σχεδίου χρήσεων γης για τον Δήμο Μεγαλόπολης, για την επένδυση επεξεργασίας λυματολάσπης από μονάδες επεξεργασίας αστικών και οικιακών λυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για συμπράξεις με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, των εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών και της αποθήκευσης ενέργειας. Περιλαμβάνει ακόμη χρηματοδότηση μελετών για την εξάπλωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων.