Ενεκρίθη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η προσωρινή, μερική συμφωνία με τους υπουργούς της ΕΕ, για το νέο πρόγραμμα επενδύσεων και χρηματοδότησης την περίοδο 2021-2027.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους σχεδόν 700 δισ. ευρώ, η πρωτοβουλία «InvestEU» αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) που συστάθηκε ως μέρος του «Σχεδίου Γιούνκερ» μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι ευρωβουλευτές προτίθενται να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνοντας τα ποσά που εγγυάται η ΕΕ από 38 δισ. ευρώ σε 40.8 δισ., για την προσέλκυση επενδύσεων αξίας 698 δισ., με τον αρχικό στόχο της Επιτροπής να είναι 650 δισ.

Στις διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί κοινά αποδεκτές λύσεις στις παρακάτω προτεραιότητες του Κοινοβουλίου:

  • σαφέστεροι και νέοι στόχοι, π.χ. για την απασχόληση, τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και για την οικονομική, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή
  • καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της θέσπισης του στόχου «τουλάχιστον 55%» των πόρων από το τμήμα του προγράμματος για τις βιώσιμες υποδομές να αφιερώνεται σε περιβαλλοντικούς στόχους.

Η έκθεση των συνεισηγητών José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία) και Roberto Gualtieri (Σοσιαλιστές, Ιταλία) υιοθετήθηκε με 463 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 29 αποχές.

Ο συνεισηγητής για την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοιβουλίου, Πορτογάλλος ευρωβουλευτής, José Manuel Fernandes, δήλωσε: «Το InvestEU θα φέρει περισσότερες επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και θα καλύψει το επενδυτικό κενό στην ΕΕ μέσω της στήριξης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην έρευνα, στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στις βιώσιμες υποδομές και στον κοινωνικό τομέα».

Επίσης, ο συνεισηγητής και πρόεδρος της Επιτροπής για την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική, Ιταλός ευρωβουλευτής, Roberto Gualtieri, ανέφερε: «Με το InvestEU σχεδιάζουμε το μέλλον της ΕΕ στην κατεύθυνση των περισσότερων επενδύσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τον τοπικών πρωτοβουλιών. Επιπροσθέτως, έχουμε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε αυτό το εργαλείο και τα κίνητρα για τη στήριξη πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, την ενίσχυση των πολιτισμικών δράσεων και τη διασφάλιση της ηθικής και βιώσιμης χρηματοδότησης».