Μία από τις κορυφαίες συμμετοχές στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο "Ενέργεια & Ανάπτυξη" του ΙΕΝΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 22-23 Νοεμβρίου 2018, ήταν εκείνη του κ. Μιχάλη Φιλίππου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ). Ο κ. Φιλίππου 

αναφέρθηκε στη λειτουργία και τις προοπτικές του ΕΧΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μοντέλου-Στόχου (Target Model). Το πρώτο ενεργειακό χρηματιστήριο στη χώρα πήρε σάρκα και οστά πριν από λίγους μήνες, με την καταχώρηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α. Ε." στο ΓΕΜΗ και τον ορισμό του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, που θα έχει ως σκοπό την οργάνωση και διαχείριση των ενεργειακών αγορών, ορίστηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΛΑΓΗΕ, Μιχάλης Φιλίππου.

Ο ισχυρός άνδρας του ΕΧΕ εξήγησε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στο πλαίσιο της 4ης συνεδρίας του "Ενέργεια & Ανάπτυξη 2018", τα νέα δεδομένα που θα φέρει στην εγχώρια αγορά ρεύματος το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο μέλλει να λειτουργήσει τον Απρίλιο του έτους που διανύουμε, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μοντέλου-Στόχου (Target Model). Ο απώτερος σκοπός της λειτουργίας του ΕΧΕ είναι να μπει τέλος στο υφιστάμενο μοντέλο υποχρεωτικής κοινοπραξίας της χονδρεμπορικής αγοράς, το οποίο θα αντικατασταθεί με τέσσερις διακριτές αγορές: την προημερήσια, την ενδοημερήσια, την προθεσμιακή αγορά και την αγορά εξισορρόπησης.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιτραπεί η σύζευξη της ελληνικής αγοράς με εκείνες των όμορων χωρών, μέσω της κοινής επίλυσης της προημερήσιας αγοράς, σε πρώτη φάση με την ιταλική και την βουλγαρική, αλλά και τη σύναψη διμερών συμβολαίων ανάμεσα σε ηλεκτροπαραγωγούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.
Παράλληλα με τον ηλεκτρισμό, το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα οργανώσει και λειτουργήσει spot αγοράς για το φυσικό αέριο. Ήδη από 1 Ιουλίου 2018 ο ΔΕΣΦΑ, έχει θέσει σε λειτουργία την αγορά εξισορρόπησης, η οποία αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα του φυσικού αερίου στη χώρα μας.

Ταα οφέλη από τη λειτουργία του ΕΧΕ ανανμένεται να είναι πολλαπλά, τόσο για τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους και για τους μικρότερους "παίκτες", στη λιανική αγορά, όσο και για τους απλούς καταναλωτές. Και αυτό, όπως εξήγησε στην ομιλία του ο κ. Φιλίππου, επειδή με την ενίσχυση των διασυνοριακών συναλλαγών, θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, την ώρα που ο ανταγωνισμός θα συμπιέζει τις τιμές προς όφελος, τόσο των ιδιωτών καταναλωτών όσο και των εταιρειών, που θα μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος τους, αλλά και να εξασφαλιστούν μέσω στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, στην αγορά παραγώγων που δημιουργείται ακριβώς για το σκοπό αυτό.

"Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει πως, όπου δημιουργήθηκε χρηματιστήριο ενέργειας, υπήρξε μείωση του ενεργειακού κόστους, με συνέπεια τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές", υποστήριξε ο κ. Φιλίππου, ο οποίος τόνισε πως το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα έχει την ευθύνη για το trading των παραγώγων, της προημερήσιας και της ενδοημερήσιας αγοράς, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ.
Η εκκαθάριση των spot αγορών θα γίνεται από μια νέα εταιρεία, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx Clear), ενώ η εκκαθάριση των παραγώγων θα γίνεται από την Αthex Clear.

Ο Μιχάλης Φιλίππου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Science, του Clarkson University, στο Potsdam των ΗΠΑ.

Από το 1986 μέχρι το 2001 εργάστηκε στη ΔΕΗ σε θέσεις ευθύνης και συγκεκριμένα: υπεύθυνος κατανομής (Chief Dispatcher) στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του σύγχρονου Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι Αττικής, και στην υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας για τον αυτόματο έλεγχο παραγωγής των μονάδων παραγωγής (Automatic Generation Control-AGC).
Από το 2001 εργάστηκε στην ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (μετέπειτα ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σε θέσεις ευθύνης, για θέματα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Διασυνοριακού Εμπορίου, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εγγυήσεων Προέλευσης & Ενεργειακού Μίγματος, της Συμπαραγωγής και του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Από το 2004 έως το 2011 ως Διευθυντής και από το 2011 έως σήμερα ως Επιχειρησιακός Διευθυντής.

Έχει δημοσιεύσει πλείστες εργασίες, σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες και περιοδικά, διετέλεσε τακτικό μέλος της Επιτροπής Αγοράς (Market Committee) του European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), από την ίδρυσή της έως και τον Ιανουάριο 2012, ενώ είναι τακτικό μέλος του ΤΕΕ, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τακτικό μέλος της CIGRE και συμμετέχει ως Μηχανικός στον κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).