Σημαντική άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Ιανουαρίου και 13 Ιανουαρίου ανήλθε στα €76,39/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,08% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €92,07/MWh και στα €00,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, φτάνοντας τα €79,37/MWh.

 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης (+75 GWh ή +6.6%) και σε συνδυασμό με την πτώση των καθαρών εισαγωγών κατά 54 GWh (ή -49%) προκλήθηκε η άνοδος της μέσης ΟΤΣ σε εβδομαδιαίο επίπεδο.