Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα κατέγραψε οριακή, μηνιαία, πτώση τον περασμένο Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στις 101,6 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 101,8 ΜΔ τον Νοέμβριο του 2018 και 101,3 ΜΔ τον Δεκέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας, η οριακή μηνιαία συρρίκνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο του 2018 προέκυψε από την πτώση των δεικτών εμπιστοσύνης στη βιομηχανία και τις κατασκευές η οποία υπεραντιστάθμισε οριακά την αύξηση των αντιστοίχων δεικτών στο λιανικό εμπόριο, στις υπηρεσίες και τους καταναλωτές.

Οπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για το σύνολο του 4ου τριμήνου πέρυσι, μειώθηκε στις 101,5 ΜΔ από 103,9 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν υψηλότερος κατά 2,0 ΜΔ.

Σε ότι αφορά τους επί μέρους δείκτες εμπιστοσύνης, τριμηνιαία πτώση καταγράφηκε στη βιομηχανία ενώ ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε υψηλό 36 τριμήνων το 4ο τρίμηνο του 2018. Μένει να αποδειχτεί αν η προαναφερθείσα αύξηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης θα αποτυπωθεί και στα στοιχεία της ιδιωτικής κατανάλωσης του 4ου τριμήνου του περασμένου έτους.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η σχεδόν συνεχής άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος από το 3ο τρίμηνο του 2015 έως και το 3ο τρίμηνο του 2018 – είχε προηγηθεί ισχυρή πτώση την περίοδο από το 4ο τρίμηνο του 2014 μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2015 – συνδέθηκε αρχικά με την υπογραφή του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (3ΠΟΠ) και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση των επί μέρους αξιολογήσεων (1η αξιολόγηση Ιούνιος 2016, 2η αξιολόγηση Ιούλιος 2017, 3η αξιολόγηση Ιανουάριος 2018 και 4η αξιολόγηση Ιούνιος 2018).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του 3 ΠΟΠ (Αύγουστος 2018) ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ανήλθε σε υψηλό 42 τριμήνων το 3ο τρίμηνο, πέρυσι. Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Eurobank, το 4ο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε η υψηλότερη τριμηνιαία πτώση, ήτοι -2,5 ΜΔ, από το 3ο τρίμηνο 2015. Οι πιθανοί ερμηνευτικοί παράγοντες του προαναφερθέντος αποτελέσματος έχουν ως ακολούθως:

• Καταγράφηκε μια μορφή «διόρθωσης» προς τα κάτω του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα από τις υψηλές τιμές των μηνών Ιουλίου (105,3 ΜΔ) και Αυγούστου 2018 (105,2 ΜΔ).

• Η πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη επηρέασε προς την ίδια κατεύθυνση – με υστέρηση κάποιων τριμήνων – τον αντίστοιχο δείκτη της Ελλάδος. Μια πιθανή επιβράδυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωζώνης αναμένεται να αποτελέσει ένα πτωτικό ρίσκο για τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα μια πιθανή ενίσχυση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου δύναται να αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια έκδοσης χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Εν κατακλείδι, μετά την ολοκλήρωση του 3ΠΟΠ η περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα προϋποθέτει τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τη σταδιακή επιστροφή της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές κεφαλαίου.