Σε Δημόσια Διαβούλευση η Κατάσταση των Θαλασσίων Υδάτων στην Ελλάδα

Σε Δημόσια Διαβούλευση η Κατάσταση των Θαλασσίων Υδάτων στην Ελλάδα
energia.gr
Τρι, 20 Νοεμβρίου 2018 - 15:48

Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση της Έκθεσης Αξιολόγησης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας, ύστερα από την ανάρτησή της στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ. Η υποβολή της Έκθεσης αποτελεί υποχρέωση της χώρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας -Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ, για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν.3983/2011 με τον οποίο εναρμονίζεται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ενεργή συμμετοχή πολιτών και φορέων, θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της ποιότητας των θαλασσών της χώρας μας. έχοντας ως βασικό κριτήριο, την αειφορία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνεται, η οικοσυστημική προσέγγιση που κατοχυρώνει η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία, για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων παρακολουθεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς και ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον εκείνων που θα ακολουθήσουν.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας μας και η διατήρηση της βιοποικιλότητας απαιτείται για να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία των πολιτών, δεδομένου ότι οι ελληνικές θάλασσες έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική αξία, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, αλλά και για την βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καλεί τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους έως την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.