Αστ. Χατζηπαραδείσης στο 3rd Energy Tech Forum του IENE: Οι Υψηλές Επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία θα Έχουν Αντίκτυπο σε Οικονομία-Κοινωνία

Αστ. Χατζηπαραδείσης στο 3rd Energy Tech Forum του IENE: Οι Υψηλές Επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία θα Έχουν Αντίκτυπο σε Οικονομία-Κοινωνία
energia.gr
Παρ, 2 Νοεμβρίου 2018 - 18:20

Στο πολύ επιτυχημένο 3rd Energy Tech Forum που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2018 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), ο δρ Αστέριος Χατζηπαραδείσης της ΓΓΕΤ παρουσίασε το πλήρες φάσμα των στοιχείων που αποκαλύπτουν το εύρος των επενδύσεων που κατευθύνονται στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, στην Ελλάδα

Ο δρ Χατζηπαραδείσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θεωρεί ότι στη σύγχρονη Οικονομία της Γνώσης, η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν τα σημαντικότερα αναπτυξιακά εργαλεία, καθώς παράγουν την γνώση και την αξιοποίησή της. Το Ελληνικό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΣΕΚ) διαθέτει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος και δεν έχουν αξιοποιηθεί δεόντως. Οι έως τώρα επιδόσεις του αποδεικνύουν ότι διαθέτει υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα και το καθιστούν ένα από τα ισχυρά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Με κατάλληλες πολιτικές το ΕΛΣΕΚ μπορεί να αποκτήσει το μέγεθος και τις εξειδικεύσεις που απαιτούνται για να μετασχηματίσει την ελληνική οικονομία σε μία σύγχρονη, ανταγωνιστική οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία.

Ο δρ  Χατζηπαραδείσης ανέφερε πως σύμφωνα με στοιχεία για το 2016, η δαπάνη για ΕΤΑΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλή και πως για να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία θα πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα του 2%.

Ανέφερε, επίσης, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 19η θέση, ως προ το σύνολο των δαπανών Ε&Α, επί του ΑΕΠ, ενώ οι επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα των επιχειρηματικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ, είναι ακόμη χειρότερες, καθώς βρίσκεται στην 23η θέση.

Ωστόσο, πρόσθεσε, πως οι σχετικές επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας είναι, συγκριτικά, πιο ικανοποιητικές, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην 10η θέση.

Ο προϊστάμενος της ΓΓΕΤ παρουσίασε, στη συνέχεια διευρυμένα στοιχεία για το ύψος των κρατικών χρηματοδοτήσεων για ΕΤΑ, το έτος 2016. Σε αυτά φαίνεται ότι οι χρηματοδοτήσεις έργων Έρευνας και Καινοτομίας στην ενέργεια διαμορφώθηκαν, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, στο 2,15%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 4%. Αντιστοίχως, η χρηματοδότηση για ΕΤΑ στον τομέα του περιβάλλοντος εμφανίζεται πιο βελτιωμένη, με το ποσοστό ως προς το ΑΕΠ να φθάνει στο 2,56%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου, 2,37%.

Ο δρ. Χατζηπαραδείσης αναφέρθηκε, ακόμη, στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την οποία τόνισε πως είναι μια place based ενέργεια που εστιάζει τις προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες , όπως είναι η Ενέργεια, το Περιβάλλον και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, η Υγεία και τα Φάρμακα, η Αγροδιατροφή και η Βιομηχανία Τροφικών, τα Υλικά και οι Κατασκευές και ο Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ο Αστέριος Χατζηπαραδείσης εκτός από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει, επίσης, εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ως ερευνητής στην Γαλλία.