Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπέγραψε τη Διακήρυξη επί της «Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπέγραψε τη Διακήρυξη επί της «Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο»
energia.gr
Τρι, 18 Σεπτεμβρίου 2018 - 15:45

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διοργανώθηκε στο Λιντς της Αυστρίας συμμετείχε, σήμερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Αναγνωρίζοντας το γεγονός πως η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στο κατώφλι μιας κομβικής ενεργειακής μετάβασης, ο κ. Σταθάκης επισήμανε δυο κεντρικής σημασίας σημεία, που έχουν συνάφεια με το Πακέτο Καθαρής Ενέργειας

Πρώτο, το ότι η λειτουργία της ενεργειακής αγοράς είναι ζωτικής σημασίας να πλαισιωθεί από μηχανισμούς επάρκειας ισχύος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς και η απρόσκοπτη λειτουργία της. Η διάρκεια των μηχανισμών αυτών θα πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο οριστικής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και

δεύτερο, το ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, είναι η διασφάλιση του ότι κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση στην κατανάλωση ενέργειας. Η διασφάλιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον κάθε κράτος-μέλος, θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξη μιας τέτοιας πρόβλεψης στη νέα Οδηγία.

Στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε τη διακήρυξη για την «Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο», η οποία φιλοδοξεί να προωθήσει τη χρήση του υδρογόνου στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.