Ενδιαφέρον για Υδροηλεκτρικά Έργα - «Αγκάθι» η Γραφειοκρατία και ο Κορεσμός των Τοπικών Ηλεκτρικών Δικτύων

Ενδιαφέρον για Υδροηλεκτρικά Έργα - «Αγκάθι» η Γραφειοκρατία και ο Κορεσμός των Τοπικών Ηλεκτρικών Δικτύων
του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 15 Ιουνίου 2018 - 07:54

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθησή των μικρών υδροηλεκτρικών έργων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον, η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό σχέδιο που δημοσιοποίησε προσβλέπει σε επενδύσεις στις ΑΠΕ, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων αυτά αποτελούν αναγκαιότητα, εάν θέλει η Ελλάδα να πιάσει τους στόχους για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Οι προσδοκίες, βέβαια, για τη δημιουργία τέτοιων έργων απέχουν από την πραγματικότητα, καθώς μόνο το 11% του υδροηλεκτρικού δυναμικού αξιοποιείται αυτή τη στιγμή, όταν στην Ευρώπη των 27 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 70%.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων κατέθεσε πρόσφατα μια επιστολή στη ΡΑΕ, για τα σημαντικότερα ζητήματα του κλάδου. Μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων ο σύνδεσμος αναφέρει την αυστηρότητα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση τέτοιων έργων, τον κορεσμό σε ηλεκτρικά δίκτυα αρκετών περιοχών της χώρας και φυσικά τη γραφειοκρατία.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου Κωνσταντίνος Βασιλικός, μιλώντας στο Energia.gr, τόνισε πως «εάν γίνουν στοχευμένες αναβαθμίσεις σε κάποιους υποσταθμούς στη χώρα θα υπάρξει σημαντική διείσδυση μικρών υδροηλεκτρικών έργων». Μάλιστα, επεσήμανε ότι «η ΡΑΕ πρόσφατα αποφάσισε να γίνουν αυξήσεις στην ισχύ κάποιων υποσταθμών στη Δυτική Ελλάδα, με σκοπό να συνδεθούν ορισμένες μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως έργα μικρών ενεργειακών συνεταιρισμών» και  πρόσθεσε πως  το επόμενο διάστημα θα υπάρχει συνάντηση με τους διαχειριστές των δικτύων, για το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα, ο κύριος Βασιλικός χαρακτήρισε σημαντική τη ρύθμιση που περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες, σύμφωνα με την οποία δεν θα χρειάζεται άδεια παραγωγής για τα υδροηλεκτρικά έργα σε υδραυλικά δίκτυα. Υπογράμμισε, μάλιστα, πως μπορούν να αξιοποιηθούν μικρά υδροηλεκτρικά έργα, σε δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, το οποίο ευθύνεται για την καθυστέρηση της υλοποίησης υδροηλεκτρικών έργων, ο σύνδεσμος ζητάει από τη ΡΑΕ να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε να υπάρξει μείωση του χρονικού διαστήματος αξιολόγησης νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής. Αλλά και την περεταίρω μείωση του διαστήματος αξιολόγησης και έκδοσης απόφασης επί αιτημάτων τροποποίησης αδειών παραγωγής.

Υπενθυμίζεται πως το Σεπτέμβριο του 2016 υπήρξε μια απόφαση από την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, που ανέφερε ότι «πρόκειται ουσιαστικά για τη φθηνότερη τεχνολογία ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία. Πάνω από το 60% - 70% του κόστους των έργων είναι υλικά και υπηρεσίες που προέρχονται από τη χώρα μας. Σε όλες τις περιπτώσεις διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη, οικονομικά και κοινωνικά, περιοχών της περιφέρειας και ιδιαίτερα, περιοχών που υστερούν οικονομικά». Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα των υδροηλεκτρικών έργων.