Αξιοποιώντας τις προτάσεις των φορέων και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της ΡΑΕ για τη μείωση των εγγυημένων τιμών στα φωτοβολταϊκά, το ΥΠΕΚΑ με γνώμονα την απρόσκοπτη πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ και την εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, αποφάσισε την 1η Φεβρουαρίου του 2012 να μειώσει τις εγγυημένες τιμές για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, χωρίς αναδρομική ισχύ, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Για εγκαταστάσεις <100 kW και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε €/MWh:

Μήνας / Έτος Υφιστάμενη κατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης
Φεβρουάριος 2012 375,54 328,60 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο
Αύγουστος  2012 353,55 305,60
Φεβρουάριος 2013 336,23 284,20
Αύγουστος 2013 316,55 264,31
Φεβρουάριος 2014 302,56 245,81
Αύγουστος 2014 293,59 228,60

Για κάθε έτος από2015 και μετά ορίζεται ως: 1,4  x  μ.ο.ΟΤΣν-1
όπου μ.ο.ΟΤΣν-1η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

Για εγκαταστάσεις >100 kW, σε €/MWh:

Μήνας / Έτος Υφιστάμενη  κατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης
Φεβρουάριος 2012 333,81 292,08 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο
Αύγουστος 2012 314,27 271,64
Φεβρουάριος 2013 298,87 252,62
Αύγουστος 2013 281,38 234,94
Φεβρουάριος 2014 268,94 218,49
Αύγουστος 2014 260,97 203,20

Για κάθε έτος από2015 και μετά ορίζεται ως: 1,3  x  μ.ο.ΟΤΣν-1
όπου μ.ο.ΟΤΣν-1η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, όπως προβλέπεται από το Ειδικό Πρόγραμμα, σε €/MWh:

Μήνας / Έτος Υφιστάμενη κατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης
Φεβρουάριος2012 522,5 495 5%
Αύγουστος 2012 522,5 470,25
Φεβρουάριος 2013 496,38 446,73
Αύγουστος 2013 496,38 424,40
Φεβρουάριος 2014 471,56 403,18
Αύγουστος 2014 471,56 383,02
Φεβρουάριος 2015 447,98 363,87
Αύγουστος 2015 447,98 345,68

Σημείωση: η μείωση προβλέπεται ανά εξάμηνο και όχι ετήσια όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και συνεχίζει έως το έτος 2019

Διαβάστε ακόμα