Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Νόμος 3851/2010: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Νομοθεσία στο site του ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων

 

 

ΦΕΚ1915/Β/15−6−2012: Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια»

 

ΦΕΚ 2317/10.08.2012: Υπουργικές Αποφάσεις 2012 για Φωτοβολταϊκά

 

ΦΕΚ 1528 Β /2010: Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

Εγκύκλιος για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας (16-12-2010).

ΦΕΚ 1049 Β /2010: Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οδηγός υποβολής νέων αιτήσεων που υποβάλλονται από αγρότες, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

ΦΕΚ 1556 Β /2010: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

ΦΕΚ 376 ΑΑΠ /2010: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΦΕΚ 1557 Β /2010: Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οδηγός εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Απόφαση 29107 «Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10KW στα δώματα και τις στέγες των κτιρίων.»

Απόφαση για Τροποποιήσεις Ειδικών Όρων για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Ηλιακών Συστημάτων σε Γήπεδα, Οικόπεδα και Κτίρια

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις από Αγρότες

ΔΕΗ – Πληροφορίες και Αίτηση

ΚΑΠΕ – Κατάλογος Μελετητών – Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε ακόμα