Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Με βάση το πρόγραμμα, η διαδικασία είναι σχετικά απλή και απαιτεί τα ακόλουθα οκτώ βήματα:

1. Έλεγχος Προϋποθέσεων: Πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένος μετρητής της ΔΕΗ. Το πρόγραμμα ισχύει για οικιακούς καταναλωτές και πρέπει μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό να καλύπτονται από ΑΠΕ (ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμία). Όπως τονίζουν οι εταιρείες του κλάδου, ο καλύτερος προσανατολισμός είναι ο νότος και σε 30 μοίρες κλίση. Παράλληλα, απαιτείται χώρος 12 έως 15 τ.μ. για κάθε κιλοβάτ ή 7 με 10 τμ για κεραμοσκεπή.

2. Στην περίπτωση πολυκατοικίας, χρειάζεται η απόφαση της συνέλευσης. Ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και ορίζεται ο διαχειριστής ως αντιπρόσωπος

3. Έρευνα αγοράς: Αναζήτηση εταιρείας προμήθειας εξοπλισμού και εγκαταστάτη. Ακολουθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο σύστημα που θα επιλεγεί και τον τρόπο εγκατάστασής του.

4. Κατάρτιση τεχνικής μελέτης από την εταιρεία και αίτηση στη ΔΕΗ για προσφορά σύνδεσης. Υπολογισμός κόστους του νέου μετρητή καθώς και του κόστους της σύνδεσης. Το κόστος μελέτης κυμαίνεται από 500 έως 1000 ευρώ ενώ ο χρόνος ανταπόκρισης της ΔΕΗ είναι 20 μέρες

5. Για την τοποθέτηση συστημάτων ισχύος ως 100 kW δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακος. Τα φωτοβολταϊκά εκτός από τις στέγες μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγαστρα βεραντών, σε προσόψεις και σκίαστρα.

6. Υπογραφή στη ΔΕΗ της 25ετούς σύμβασης πώλησης και στη συνέχεια η ΔΕΗ πραγματοποιεί τις εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο. Το κόστος εργασιών εκτιμάται σε 300 έως 500 ευρώ και ο χρόνος σε 20 μέρες.

7. Υπογραφή σύμβασης πώλησης στην τοπική υπηρεσία της ΔΕΗ, για την οποία χρειάζονται περί τις 15 ημέρες.

8. Ενεργοποίηση Σύνδεσης.

Διαβάστε ακόμα