Η PRENECON A.E. – Prime Energy Constructions, εξειδικεύεται στον Σχεδιασμό &την Κατασκευή έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με την μορφή turn-key ή semi-turn key projects. Έχοντας εντονότερη παρουσία στον χώρο των Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ανατολική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από 340MW, με άλλα 100MW να βρίσκονται υπό κατασκευή.

Η PRENECON A.E. – Prime Energy Constructions, εξειδικεύεται στον Σχεδιασμό &την Κατασκευή έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με την μορφή turn-key ή semi-turn key projects. Έχοντας εντονότερη παρουσία στον χώρο των Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ανατολική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από 340MW, με άλλα 100MW να βρίσκονται υπό κατασκευή.