Η C&M Engineering είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Διοίκησης Κατασκευών στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η C&M Engineering είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διοίκησης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Διοίκησης Κατασκευών στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν: Διοίκηση Έργων, Εκπόνηση και Έλεγχο Μελετών, Έκδοση Αδειών, Διαγωνισμούς και Αναθέσεις Προμηθειών και Εργολαβιών Κατασκευών, Διοίκηση και Επίβλεψη Κατασκευών.

Η C&M Engineering έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση των μεγαλύτερων και συνθετότερων ενεργειακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους επιμέρους τομείς:

· Μεταφορά και Διανομή Φυσικού Αερίου (TAP, IGB, IGI, East Med, Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου),

· Σταθμοί Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG Terminal Ρεβυθούσα),

· Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας (Unit V - Δ.Ε.Η. Πτολεμαΐδα, Unit Nο.5 – Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολη, ΗΡΩΝ 1 & 2),

· Σταθμοί Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων,

· Αγωγοί και Διυλιστήρια Πετρελαίου (πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκη- Σκόπια).