Η ΙΤΑ λειτουργεί ως μελετητής, κατασκευαστής και επενδυτής ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δραστηριοποιείται στην αιολική ενέργεια, αλλά και στην ανάπτυξη Σταθμών Συμπαραγωγής και δικτύων Τηλεθέρμανσης.

H ΙΤΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την αξιοποίηση της σημαντικής γνώσης και εμπειρίας των ιδρυτών και των συνεργατών της στα πεδία της εφαρμοσμένης μηχανικής και της χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων. Το1996 η ΙΤΑ απορρόφησε τη μελετητική εταιρεία EUROEN A.E., ειδικευμένη σε μελέτες ενεργειακών έργων, κυρίως σχετιζόμενων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σήμερα η ΙΤΑ έχει καθαρά ενεργειακό προσανατολισμό. Λειτουργεί ως μελετητής, κατασκευαστής και επενδυτής ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη Σταθμών Συμπαραγωγής και δικτύων Τηλεθέρμανσης. Συμμετέχει ως μέτοχος με 50% στην Ελληνική εταιρεία ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ στο έργο παροχής τηλεθέρμανσης στην πόλη των Σερρών μαζί με τη Γερμανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού TECHEM. Επίσης η ΙΤΑ έχει συνεργαστεί με την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δανίας DONG A/S με την οποία παρέσχε την τελευταία δεκαετία υπηρεσίες Συμβούλου στη ΔΕΠΑ και την ASPROFOS σε όλα τα θέματα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στην αιολική ενέργεια, η ΙΤΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ανεμογεννητριών VESTAS WIND SYSTEMS A/S για περισσότερο από 15 χρόνια. Έτσι η ΙΤΑ έχει δημιουργήσει μια δυναμική αγορά για τις ανεμογεννήτριες VESTAS στην Έλλαδα που ειναι σε διαρκή ανάπτυξη.