Ο Όμιλος Ρόκας κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, με εγκατεστημένη ισχύ 217,3MW. Από το 2004, ο Όμιλος Εταιρειών Ρόκας είναι μέλος του Ομίλου Iberdrola Renewables, κορυφαίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σημαντική παρουσία σε όλο τον κόσμο.

Ο Όμιλος Ρόκας κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, με εγκατεστημένη ισχύ 217,3MW. Από το 2004, ο Όμιλος Εταιρειών Ρόκας είναι μέλος του Ομίλου Iberdrola Renewables, κορυφαίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σημαντική παρουσία σε όλο τον κόσμο.

Πέρα όμως από την ηγετική θέση του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Όμιλος Ρόκας πρωτοστατεί στον κλάδο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και πιο συγκεκριμένα στη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων, από το 1958 που ιδρύθηκε η Εταιρεία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ. 

Το 2008 το κατασκευαστικό σκέλος του Ομίλου ανελήφθη από την Εταιρεία του Ομίλου Ρόκας, Ρόκας Κατασκευές ΑΒΕΕ.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΚΟ

MW

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΓΡ. ΘΕΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μόδι

10,2

Ρόκας Αιολική

Σητεία Κρήτης

Απρίλιος 1998

Αντια Α

24,0

Ρόκας Αιολική 

Καρυστία Ευβοίας 

Νοέμβριος 1999

Μακρυράχη Α

24,0

Ρόκας Αιολική Εύβοια

Στύρα Ευβοίας

Απρίλιος 2000

Μακρυράχη Α (επεκτ.)

3,4

Ρόκας Αιολική   Εύβοια

Στύρα Ευβοίας

 Μάρτιος 2010

Μακρυράχη Β

11,4

Ρόκας Αιολική Εύβοια

Στύρα Ευβοίας

Οκτώβριος 2000

Αντιά Β

12,6

Ρόκας Αιολική

Καρυστία Ευβοίας

Δεκέμβριος 2000

Σκοπιές Α & Β

23,4

Ρόκας Αιολική Ζάρακες

Δύστος Ευβοίας

Μάρτιος 2001

Κως

4,2

ΔΕΗ Αν Ρόκας

Κέφαλος Κω

Φεβρουάριος 2002

Λέρος

4,2

ΔΕΗ Αν Ρόκας

Αλίνδα Λέρου

Φεβρουάριος 2002

Κέρβερος

31,2

Ρόκας Αιολική Θράκη

Κέχρος Ροδόπης

Σεπτέμβριος 2003

Μητάτο

3,0

Ρόκας Αιολική Κρήτη

Σητεία Κρήτης

Δεκέμβριος 2003

Πατριάρχης

40,3

Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙ

Ροδόπη, Θράκη

Οκτώβριος 2004

Μόδι ΙΙ (επεκτ.)

4,8

Ρόκας Αιολική

Σητεία Κρήτης

Μάιος 2006

Καλόγηρος

3,6

Ρόκας Αιολική Κρήτη

Ηράκλειο Κρήτης

Μάϊος 2009

Αλογοράχη

17

Ενεργειακή Αλογοράχης

Ανάβρα, Μαγνησίας

Μάρτιος 2006

ΣΥΝΟΛΟ

217,3