Η ΕΝΤΕΚΑ είναι η παλαιότερη ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στην αιολική ενέργεια και στις ΑΠΕ εν γένει. Ιδρύθηκε το 1985 και μέσα από την εμπειρία της απέκτησε σημαντική γνώση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, ενώ σήμερα πλέον αποτελεί έναν όμιλο εξειδικευμένων εταιρειών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ΕΝΤΕΚΑ είναι η παλαιότερη ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στην αιολική ενέργεια και στις ΑΠΕ εν γένει. Ιδρύθηκε το 1985 και μέσα από την εμπειρία της απέκτησε σημαντική γνώση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, ενώ σήμερα πλέον αποτελεί έναν όμιλο εξειδικευμένων εταιρειών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Εκτός από την κατασκευαστική δυνατότητα, η ΕΝΤΕΚΑ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης έργων ενεργειακής τεχνολογίας. Επιπλέον, διαθέτει μια πλήρη διεύθυνση συντήρησης και επισκευής ανεμογεννητριών, καθώς και δυνατότητα 24ωρη τηλε-παρακολούθησης της λειτουργίας των αιολικών πάρκων.

Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, η ΕΝΤΕΚΑ έχει αναλάβει πληθώρα έργων στα αιολικά, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ κοντά στα 100 MW. Κατά την τριετία 1999-2002 εγκατέστησε 80 MW αιολικών, ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει και σε πληθώρα συνεργασιών με άλλες εταιρείες, όπως τον Όμιλο Κοπελούζου.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της ΕΝΤΕΚΑ είναι α) ο Τομέας Ανάπτυξης Έργων και Μελετών, που καλύπτει και εκπονεί όλες τις μελέτες, ανεμομετρήσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπές εργασίες ανάπτυξης έργων και β) ο Τομέας Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης που συμπεριλαμβάνει το τεχνικό προσωπικό και τις εργασίες στα εργοτάξια.

Ανάμεσα στους πελάτες της εταιρείας, ανήκουν σημαντικές επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, η ΤΕΡΝΑ, ο Όμιλος Κοπελούζου, ο ΟΤΕ, η Energiekontor, η ABB Ventures και το ΚΑΠΕ.

http://www.enteka.gr