Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Σκοπός της ENERGOTECHABEE είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας για την εκμετάλλευση Ήπιων Πηγών Ενέργειας και Τεχνολογιών που αφορούν στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, εισάγει και εξάγει συστήματα και παράγει τα δικά της προϊόντα.

Σκοπός της ENERGOTECH ABEE είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας για την εκμετάλλευση Ήπιων Πηγών Ενέργειας και Τεχνολογιών που αφορούν στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, εισάγει και εξάγει συστήματα και παράγει τα δικά της προϊόντα. Πιο αναλυτικά:

1) Παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και αδειοδότησης Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών και Υδροηλεκτρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αυτόνομων ή διασυνδεδεμένων με τα ηλεκτρικά δίκτυα. Διεξάγει πιστοποιημένες μετρήσεις αιολικού δυναμικού σύμφωνα με το νόμο 3468.27.06.2006. Αξιολογεί έργα πριν και μετά την υλοποίησή τους. Παρέχει συμβουλές.

2) Εισάγει και εξάγει, εκτός των πιο πάνω προϊόντων της, Φωτοβολταϊκά πλαίσια, φορτιστές συσσωρευτών, βιομηχανικού και μη τύπου GEL, μετατροπείς τάσης (inverters) και διάφορες χρήσιμες μικροσυσκευές του χώρου όπως ηλιακά φώτα κήπου, απωθητές τρωκτικών και εντομών, ανεπιθύμητων ζώων κλπ.

3) Διατηρεί ένα μικρό εργαστήριο ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, όπου αναπτύσσει και παράγει τα προϊόντα της (Ηλεκτρογεννήτριες Μόνιμου Μαγνήτη, χαμηλών στροφών, φτερά ανεμογεννητριών από carbon epoxy, ανεμογεννήτριες και υδροστροβίλους ισχύος μέχρι 20 KW, για αυτόνομη ή παράλληλη λειτουργία με το ηλεκτρικό δίκτυο και εκθετήριο χώρο.

Κατασκευάζει επίσης Μετεωρολογικούς Ιστούς ανακλινόμενους, ύψους μέχρι 50m, ανεμομηχανές ισχύος μέχρι 150 KW για τον κλιματικό έλεγχο του ελεύθερου περιβάλλοντος όπως υγρασία, θερμοκρασία κλπ.,για χρήσεις στη γεωργία, σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Αντλίες Ηλιακές και Αιολικές για βάθη γεωτρήσεων μέχρι και 200m.