Η Gamesa είναι ισπανική εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών που διαθέτει 23.000 MW εγκατεστημένης ισχύος σε 30 διαφορετικές χώρες. Συνολικά, η Gamesa λειτουργεί 31 εργοστάσια ανά τον κόσμο και απασχολεί 8.000 εργαζόμενους, ενώ στην Ευρώπη μόνο έχει εγκαταστήσει 4.100 MW αιολικών και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 24.500 MW.

Η Gamesa είναι ισπανική εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών που διαθέτει 23.000 MW εγκατεστημένης ισχύος σε 30 διαφορετικές χώρες. Συνολικά, η Gamesa λειτουργεί 31 εργοστάσια ανά τον κόσμο και απασχολεί 8.000 εργαζόμενους, ενώ στην Ευρώπη μόνο έχει εγκαταστήσει 4.100 MW αιολικών και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 24.500 MW.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα, η Gamesa έχει μια σαφώς εξωστρεφή διάθεση, καθώς τα έσοδα από τις διεθνείς της δραστηριότητες αντιστοιχούσαν στο 93% του συνόλου το 2010. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι η εγκατεστημένη της ισχύς εξοικονομεί την έκλυση 31 εκατ. τόνων CO2 σε ετήσια βάση, γεγονός που βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.