Τα ΕΛΠΕ είναι ένας δυναμικός Όμιλος, με στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Τα ΕΛΠΕ είναι ένας δυναμικός Όμιλος, με στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

Διύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίμων.
Εμπορία προϊόντων πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών πωλήσεων.
Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.
Παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών.
Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Elpedison, την από κοινού εταιρεία (50/50) με την Ιταλική Edison.
Συμμετοχή στο φυσικό αέριο, μέσω της κατά 35% συμμετοχή στη ΔΕΠΑ ΑΕ.
Παροχή μελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές)

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Oμίλου περιλαμβάνει επενδύσεις κυρίως στον τομέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επενδύσεις επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων του,   με προτεραιότητα στην N. A. Eυρώπη και ειδικότερα στο χώρο των Bαλκανίων.