Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του ομίλου Soulis περιλαμβάνουν την κεντρική θέρμανση, τον κλιματισμό και την παραγωγή προφίλ αλουμινίου. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει τέσσερις άρτια εξοπλισμένες παραγωγικές μονάδες και απασχολεί περί τα 500 άτομα, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του ομίλου Soulis περιλαμβάνουν την κεντρική θέρμανση, τον κλιματισμό και την παραγωγή προφίλ αλουμινίου. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει τέσσερις άρτια εξοπλισμένες παραγωγικές μονάδες και απασχολεί περί τα 500 άτομα, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Οι δύο πρώτες μονάδες βρίσκονται στη Λαμία και δραστηριοποιούνται στη διέλαση και παραγωγή προφίλ αλουμινίου και στην παραγωγή θερμαντικών σωμάτων τύπου AKANS, η τρίτη βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας και παράγει τους χαλύβδινους λέβητες SIGME και τα ειδικά σώματα λουτρού, ενώ η τέταρτη βρίσκεται στην Αθήνα.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 500 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων, διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων (με κέντρα διανομής στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αγρίνιο), marketing, τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασμού νέων προϊόντων, ελέγχου παραγωγής, εξαγωγών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και προώθηση ποιοτικών και τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων στην αγορά τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Η πολιτική της εταιρείας ανέκαθεν ήταν η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συστημάτων στους τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία, εκτός από την παραγωγή των κύριων προϊόντων, κατέχει και την αποκλειστική αντιπροσώπευση μεγάλων οίκων του εξωτερικού σε προϊόντα, τα οποία δεν παράγει.