Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε περισσότερο φυσικό αέριο το 2017 από ότι οποιοδήποτε άλλο έτος από το 2010 και μετά, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ), η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η συνολική ζήτηση ήταν 491 δισεκ. κυβικά μέτρα, 6% περισσότερο από ό,τι το 2016.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε περισσότερο φυσικό αέριο το 2017 από ότι οποιοδήποτε άλλο έτος από το 2010 και μετά, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ), η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η συνολική ζήτηση ήταν 491 δισεκ. κυβικά μέτρα, 6% περισσότερο από ό,τι το 2016.

Παρατηρήθηκαν ωστόσο και σημαντικές μειώσεις κατανάλωσης, όπως στη Δανία (-17%), τη Φινλανδία (-16%), τη Λετονία (-13%) και τη Σουηδία (-17%), αντανακλώντας τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ευρώπη, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ζήτηση των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών στην ΕΕ, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώθηκε κατά 6% και 3% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην παραγωγή φυσικού αερίου, το τελευταίο τρίμηνο του έτους στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η ολλανδική παραγωγή περιορίστηκε κατά 10%, μείωση η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξήσεις στη Δανία (4%), τη Ρουμανία (6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (1%). Συνολικά κατά το 2017, η παραγωγή φυσικού αερίου στην ΕΕ ανήλθε σε 128 δισεκ. κυβικά μέτρα, 3% χαμηλότερη από ότι το 2016.

Σχετικά με τις εισαγωγές αερίου κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, αυξήθηκαν κατά 6%. Σε Γερμανία και Γαλλία – εκ των μεγαλύτερων αγορών φυσικού αερίου της ΕΕ _ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% και 1% αντίστοιχα. Στην Ιταλία τα αντίστοιχα ποσοστά παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά εισαγωγών αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καθαρές εισαγωγές το 2017 ήταν 11% υψηλότερες σε σύγκριση με το 2016.

Οι πηγές εισαγωγής φυσικού αερίου 2015-2017

Το 2017 στο σύνολό του, οι εισαγωγές μέσω αγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με το 2016, φθάνοντας σε ρεκόρ προμήθειας φυσικού αερίου στην ΕΕ. Παράλληλα, το πρώτο τρένο του ρωσικού γίγαντα, της Novatek, ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Yamal LNG project, ανοίγοντας μια νέα διαδρομή για το ρωσικό αέριο για το τρέχον έτος. Η ισχύς της εγκατάστασης σήμερα είναι 5.5 mn mt τον χρόνο.

Αποθήκευση αερίου

Η χωρητικότητα αποθήκευσης στην ΕΕ ανερχόταν σε 1.066 TWh (περίπου 100 δισεκ. m³) στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2017, το μέσο ποσοστό χρήσης στην ΕΕ παρέμεινε κοντά στο κατώτατο όριο της πενταετίας και 5% - 10% χαμηλότερο από ότι ένα έτος νωρίτερα. Έως το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, το μέσο επίπεδο κάλυψης ήταν 85% (90% το προηγούμενο έτος) και στις 31 Δεκεμβρίου έφτασε στο 65% (κοντά στο κατώτατο όριο πενταετίας).

Αυξάνονται οι χρήστες αερίου στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ακόμη δεν έχουν όλα τα νοικοκυριά τη δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση – το οποίο έχει κόστος περίπου 40% χαμηλότερο από το πετρέλαιο _ παρά μόνο όσα βρίσκονται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας και Αττικής, όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές που επιλέγουν αέριο χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι (περίπου 12.000 στην Αττική) που έχουν ήδη ωφεληθεί από τις σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα αυτονομίας σε πολυκατοικίες όσον αφορά στη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 η κατανάλωση του φυσικού αερίου στη χώρα μας παρουσίασε αύξηση 30%. Παράλληλα, η ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) Αττικής, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, όπως και η ΔΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας) έχουν προγραμματίσει την επέκταση των δικτύων διανομής σε νέες περιοχές παράλληλα με την πύκνωση των υφιστάμενων δικτύων. Όσο για περιοχές που βρίσκονται μακριά από τον αγωγό μεταφοράς και επί της ακτογραμμής σχεδιάζεται ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με εφαρμογή τεχνολογίας LNG.