Στο 15,2 % το Μερίδιο των ΑΠΕ στην Κατανάλωση Ενέργειας της Ελλάδας το 2016

Στο 15,2 % το Μερίδιο των ΑΠΕ στην Κατανάλωση Ενέργειας της Ελλάδας το 2016
της Μάχης Τράτσα
Παρ, 26 Ιανουαρίου 2018 - 07:53
Στο 15,2 % έφτασε το μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα το 2016, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος άγγιξε το 17%. Στόχος της ΕΕ είναι, έως το 2020, το ποσοστό που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να φτάσει το 20% και τουλάχιστον το 27% έως το 2030.

Στο 15,2 % έφτασε το μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα το 2016, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος άγγιξε το 17%. Στόχος της ΕΕ είναι, έως το 2020, το ποσοστό που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να φτάσει το 20% και τουλάχιστον το 27% έως το 2030.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2016 το μεγαλύτερο μερίδιο ΑΠΕ εντός των κρατών μελών της ΕΕ καταγράφεται στη Σουηδία (53,8%), στη Φινλανδία (38,7%), στη Λεττονία (37,2% ) και στη Δανία (32,2%) και τα χαμηλότερα ποσοστά στο Λουξεμβούργο (5,4%), στη Μάλτα και στην Ολλανδία (6% και στις δύο χώρες).

Σε κάθε περίπτωση από το 2004 έως σήμερα το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά σε όλα τα κράτη μέλη και από το 2015 στα 15 από τα 28 κράτη μέλη.

 

Ολλανδία και Γαλλία μακριά από τους στόχους

Μεταξύ των 28 κρατών μελών μόνο 11 έχουν φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων τους για το 2020: Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Κροατία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία. Επιπλέον, η Αυστρία, απέχει λιγότερο από 1% από τον στόχο της.

Αντίθετα, άλλες χώρες είναι ακόμη μακριά από τον στόχο τους όπως η Ολλανδία που απέχει 8% από τον στόχο της, η Γαλλία 7%, η Ιρλανδία 6,5%, η Βρετανία 5,7% και το Λουξεμβούργο 5,6%. Η Ελλάδα με μερίδιο 15,2% από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2016 βρίσκεται 2,8% μακριά από τον στόχο της το 2020, ο οποίος φτάνει στο 18%. Οι εθνικοί στόχοι είναι διαφορετικοί για κάθε χώρα και λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών όσον αφορά στην ενέργεια, το δυναμικό ΑΠΕ και τις οικονομικές επιδόσεις τους.

Σύμφωνα με τη Eurostat (για τα κράτη μέλη αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες), υψηλούς στόχους τους οποίους μάλιστα έχουν ξεπεράσει έχουν η Δανία με 30% (το 2016 είχε φτάσει στο 32,2%), η Εσθονία 25% (το 2016 ήταν στο 25%), η Κροατία 20% (το 2016 ήταν στο 28,3%), η Ρουμανία 24% (το 2016 ήταν 25%), η Φινλανδία 38% (38,7% το 2016), η Σουηδία 49% (53,8% το 2016), η Ισλανδία 64% (72,6% το 2016), η Νορβηγία 67,5% (69,4% το 2016) και το Μαυροβούνιο 33% (41,5% το 2016).

Όσον αφορά στη στήριξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα, αξίζει να αναφερθεί ότι όπως υποστηρίζει σε επιστολή της προς το υπουργείο Ενέργειας, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), χρειάζεται δίκαιη αντιμετώπιση και προστασία των νέων ΑΠΕ, δεν πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες κρυφές επιβαρύνσεις και δεν θα πρέπει να ανατραπεί η προτεραιότητα των ΑΠΕ κατά την κατανομή του φορτίου των νέων σταθμών. Όπως επισημαίνουν, δεν πρέπει οι νέες ΑΠΕ να τιμωρηθούν για τις χρόνιες καθυστερήσεις της χώρας στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης αγοράς ηλεκτρισμού.