Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της Ρωσίας κατέγραψαν ρεκόρ παραγωγής το 2017, αυξάνοντας την παραγωγή τους κατά 6,5 δισ. κιλοβατώρες (kWh), σύμφωνα με τη Rosatom. Η χώρα αύξησε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους πυρηνικούς της σταθμούς από 196,36 δισ. kWh το 2016 σε 202,87 δισ. kWh το 2017.

Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της Ρωσίας κατέγραψαν ρεκόρ παραγωγής το 2017, αυξάνοντας την παραγωγή τους κατά 6,5 δισ. κιλοβατώρες (kWh), σύμφωνα με τη Rosatom.

Η χώρα αύξησε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους πυρηνικούς της σταθμούς από 196,36 δισ. kWh το 2016 σε 202,87 δισ. kWh το 2017.

Οι πυρηνικοί σταθμοί σε Kaliningrad, Balakovo και Leningrad είναι οι μεγαλύτερες πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Ρωσία, παράγοντας αθροιστικά περίπου 90,7 δισ. kWh.

Η Ρωσία διαθέτει 35 πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 27,9 GW.