Η κινεζική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στον κόσμο, αγόρασε την τεχνολογία αξιοποίησης αποβλήτων της ιταλικής εταιρείας Eni για την κατασκευή του διυλιστηρίου της, όπως ανέφερε η Eni.

Η κινεζική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στον κόσμο, αγόρασε την τεχνολογία αξιοποίησης αποβλήτων της ιταλικής εταιρείας Eni για την κατασκευή του διυλιστηρίου της, όπως ανέφερε η Eni.

Η Eni παραχώρησε στη Sinopec την άδεια χρήσης της τεχνολογίας αξιοποίησης αποβλήτων Eni Slurry Technology ( EST), καθώς και το βασικό σχεδιασμό του έργου βάσει της τεχνολογίας αυτής, προκειμένου να προσδώσει περιβαλλοντικά οφέλη στις εργασίες διύλισης, ανέφερε το δελτίο τύπου της ιταλικής ετιαρείας.

Η μονάδα θα κατασκευαστεί στο διυλιστήριο της Sinopec στη νοτιοδυτική επαρχία Guangdong, του οποίου η κατασκευή πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.

Η νέα τεχνολογία της Eni καθιστά δυνατή την πλήρη μεταποίηση των αποβλήτων διύλισης σε υψηλής ποιότητας, ελαφρά προϊόντα, ελαχιστοποιώντας τόσο τα υγρά, όσο και τα στερεά απόβλητα με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Το δελτίο τύπου της Eni αναφέρεται στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, αποφεύγωντας, ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

«Η μονάδα της Sinopec έχει ονομαστική δυναμικότητα 46.000 βαρελιών βαρέων υπολειμμάτων διύλισης ημερησίως (310 τόνων ανά ώρα). Η μονάδα θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη γραμμή παραγωγής πετρελαϊκού κοκ, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και σε συμφωνία με τους νέους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (Ι MO - International Maritime Organization) σχετικά με την περιεκτικότητα του μαζούτ ναυτιλίας σε θείο. Η εξάλειψη της παραγωγής πετρελαϊκού κοκ αποτελεί μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», ανέφερε το δελτίο τύπου.

Παράλληλα, η Eni θα παράσχει στη Sinopec το βασικό σχεδιασμό του έργου, το πακέτο σχεδιασμού διεργασιών και άλλες υπηρεσίες, όπως επιχειρησιακή και τεχνική εκπαίδευση, καθώς και βοήθεια κατά τη φάση ανάπτυξης και υλοποίησης λεπτομερειών του σχεδιασμού, αλλά και κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής λειτουργίας και της φάσης εκκίνησης.

Η Sinopec θα είναι υπεύθυνη για τις λεπτομερείς του σχεδιασμού και για την κατασκευή του έργου.