Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ισπανία ανήλθε τον Αύγουστο σε 25.100 γιγαβατώρες, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε η Enagas την Πέμπτη. «Το ποσοστό αυτό ήταν η υψηλότερη τιμή μηνιαίας ανάπτυξης κατά την καλοκαιρινή περίοδο από το 2008, ενώ υπερβαίνει το ποσοστό που καταγράφηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους», δήλωσε η Enagas.

Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ισπανία ανήλθε τον Αύγουστο σε 25.100 γιγαβατώρες, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε η Enagas την Πέμπτη.

«Το ποσοστό αυτό ήταν η υψηλότερη τιμή μηνιαίας ανάπτυξης κατά την καλοκαιρινή περίοδο από το 2008, ενώ υπερβαίνει το ποσοστό που καταγράφηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους», δήλωσε η Enagas.

Η συμβατική ζήτηση, προοριζόμενη για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική κατανάλωση, αυξήθηκε κατά 4,5%, υπερβαίνοντας τις 17.300 γιγαβατώρες, ιστορικό υψηλό για το μήνα αυτό, σύμφωνα με τον Enagas.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη «μεγαλύτερη χρήση φυσικού αερίου από τη βιομηχανία, η οποία αυξήθηκε κατά περίπου 6%», δήλωσε ο Enagas.

Η ζήτηση για φυσικό αέριο προοριζόμενο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε περισσότερο από 60% σε 7.800 γιγαβατώρες, το υψηλότερο ποσοστό για αυτό το μήνα από το 2011, γεγονός που αποδίδεται στην «πολύ χαμηλή παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τη χαμηλότερη συμβολή της αιολικής ενέργειας».