Οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα υποχώρησαν σε διεθνή κλίμακα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατά 12% το 2016, καθώς η αύξηση των δαπανών στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τα ηλεκτρικά δίκτυα υπεραντισταθμίστηκαν από τη μείωση των δαπανών στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, World Energy Investment 2017
Οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα υποχώρησαν σε διεθνή κλίμακα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατά 12% το 2016, καθώς η αύξηση των δαπανών στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τα ηλεκτρικά δίκτυα υπεραντισταθμίστηκαν από τη μείωση των δαπανών στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, World Energy Investment 2017

Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν σε 1,7 τρισ. δολάρια ή το 2,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, οι επενδυτικές δαπάνες στον τομέα ηλεκτρισμού ξεπέρασαν συνολικά τις δαπάνες για προμήθεια πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Το μερίδιο της καθαρής ενέργειας στο σύνολο των επενδύσεων διευρύνθηκε στο ιστορικό υψηλό του 43%.

Στην Κίνα, οι επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, μειώθηκαν κατά 25%, καθώς αυξάνονται οι επενδύσεις στην καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και την ανάπτυξη δικτύων, όπως επίσης και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. 

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν ραγδαία και πλέον αποτελούν το 16% των συνολικών διεθνών επενδύσεων στον τομέα.

Η ταχύτερη αύξηση των ενεργειακών επενδύσεων παρατηρήθηκε στην Ινδία (+7%), καθώς η κυβέρνηση της χώρας προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγής ενέργειας.

«Η ανάλυση μας δείχνει ότι οι έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις είναι πιο σημαντικές από ποτέ για τη διατήρηση της ενεργειακής ασφάλειας και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων», δήλωσε ο επικεφαλής του ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ. [...] ακόμα και με τους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, η τρέχουσα επενδυτική δραστηριότητα στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα πρέπει να αυξηθεί από την τρέχουσα βουτιά», προσέθεσε, ενώ υπογράμμισε τα «καλά νέα» που προέρχονται από την τόνωση των επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Μετά από δύο χρόνια απρόσμενης πτώσης, οι επενδύσεις στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου (upstream) αναμένεται φέτος να σταθεροποιηθούν, με επίκεντρο την αναμενόμενη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στο σχιστολιθικό πετρέλαιο στις ΗΠΑ.

Στον ηλεκτρισμό, οι παγκόσμιες επενδύσεις το 2016 δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή και διαμορφώθηκαν στα 718 δισ. δολάρια. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ μειώθηκαν κατά 3% σε 297 δις. Μολονότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι (και) χαμηλότερες κατά 3% σε σύγκριση με τα προ πενταετίας επίπεδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 35% περίπου, λόγω της μείωσης του κόστους και τη τεχνολογική βελτίωση κυρίως στα φωτοβολταϊκά συστήματα και την αιολική ενέργεια.

Οι επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα αυξήθηκαν κατά 9% σε 231 δισ. δολάρια, με «οδηγό» την Κίνα όπου πραγματοποιήθηκε το 27% των συνολικών διεθνών επενδύσεων το 2016.

Τέλος, ο ΙΕΑ για πρώτη φορά υπολόγισε τις δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία (R&D) στον ενεργειακό τομέα. Το 2015, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 65 δισ. δολάρια περίπου.