Τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΠΕ, με αντικείμενο την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ ενέκρινε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ
Τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΠΕ, με αντικείμενο την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ ενέκρινε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ, 

Υπενθυμίζεται ότι  το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου νέα διαγωνιστική διαδικασία με δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, ήτοι το 31% εκ των μετοχών που κατέχει (εμμέσως, δια της ΔΕΠΑ Α.Ε.) το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνδυασμό με το 35% των μετοχών που κατέχουν (επίσης εμμέσως, κατά τα ανωτέρω) τα ΕΛΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου λήγει στις 24 Ιουλίου.

Εκτός του ιταλικού Διαχειριστή Snam, εκτιμάται επίσης ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, η βελγική Fluxys, η ολλανδική Gasunie, η ισπανική Enagas και η ρουμάνικη Transgas.

Ο νέος διαγωνισμός για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ θα γίνει σε δυο φάσεις, τη φάση της προεπιλογής και τη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό το τίμημα που είχε συμφωνηθεί με την Socar ήταν 400 εκατ. ευρώ. Τώρα πλέον, υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί να ανέβει ενδεχομένως μέχρι και τα 500 εκατ. ευρώ περίπου.