Μείωση τζίρου και κερδών εμφάνισε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά το 2016, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. «Εκρηκτικό κοκτέιλ» δημιουργούν οι οφειλές από τη -μητρική- ΔΕΗ, καθώς εκτοξεύθηκαν σε 427,77 εκατ. ευρώ, έναντι 257,8 εκατ. ευρώ το 2015
Μείωση τζίρου και κερδών εμφάνισε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά το 2016, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 2,019 δις ευρώ έναντι 2,125 δις το 2015. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε 20,871 εκατ. ευρώ από 45,571 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 13,845 εκατ. από 39,431 εκατ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,827 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένα έναντι του 2015 (29,376 εκατ. ευρώ).

Το περιθώριο EBITDA υποχώρησε επίσης σε 1,03% από 2,14%.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 41,613 εκατ. ευρώ από 46,909 το 2015. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν αρνητικές (-10,728 εκατ. ευρώ), όπως άλλωστε και το 2015 (-5,992 εκατ. ευρώ).

Πτωτική ήταν η πορεία και για τα χρηματικά διαθέσιμα, σε 5,113 από 19,044 εκατ. ευρώ.

Ανησυχία για τις οφειλές από την ΔΕΗ

«Εκρηκτικό κοκτέιλ» δημιουργούν οι οφειλές από τη -μητρική- ΔΕΗ, καθώς εκτοξεύθηκαν σε 427,77 εκατ. ευρώ, έναντι 257,8 εκατ. ευρώ το 2015. Οι απαιτήσεις από τη ΔΕΗ αφορούν τέλη χρήσης δικτύου, έργα δικτύου, ΥΚΩ και συναλλαγές ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Όπως επισημαίνεται, αυτό το γεγονός ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και η άμεση αντιμετώπισή του αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα.

Το γεγονός, πάντως, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει μηδενικό δανεισμό, διευκολύνει αν δεν καθιστά άμεσα αναγκαίο, την εξέταση του ενδεχόμενου λήψης βραχυπρόθεσμου δανείου ή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη των άμεσων ταμειακών αναγκών. 

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού γραμμή χρηματοδότησης, ύψους 5 εκατ. ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα. Προς το παρόν, δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια.

Επενδύσεις 185 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη δικτύων

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις της εταιρείας, μία ακόμα πολύτιμη πηγή ρευστότητας για την πραγματική οικονομία, αναφέρεται ότι το 2016 οι εγκαταστάσεις Διανομής αυξήθηκαν κατά 430 χλμ. στα δίκτυα Μέσης Τάσης, 640 χλμ. στα δίκτυα Χαμηλής Τάσης και 730 στους μετασχηματιστές Μέσης/Χαμηλής Τάσης, ενώ παράλληλα έγιναν και 2.800 παραλλαγές. 

Πλέον, το δίκτυο Μέσης Τάσης εκτείνεται σε 111.560 χλμ. και το δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε 125.800 χλμ. ενώ οι εγκατεστημένοι μετασχηματιστές στο δίκτυο ανήλθαν σε 163.080. 

Οι ενεργοί χρήστες των δικτύων Διανομής ανήλθαν σε 7.465.528, από τους οποίους οι 11.487 στη Μέση Τάση. 

Το ύψος των επενδύσεων στη δραστηριότητα Διανομής έφτασε τα 185 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται 14 εκατ. που δαπανήθηκαν για μεγάλα επώνυμα έργα. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι η ολοκλήρωση του Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Αμπελοκήπων με εγκατεστημένη ισχύ 300 MVA και η ολοκλήρωση της γραμμής Υψηλής Τάσης Κ/Δ Ελευθερίας - Κ/Δ Αμπελοκήπων.