Ανοδικό Ντεμπούτο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο - Ξεπέρασε σε Κεφαλαιοποίηση τη ΔΕΗ

Ανοδικό Ντεμπούτο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο - Ξεπέρασε σε Κεφαλαιοποίηση τη ΔΕΗ
του Γιώργου Κωστούλα
Τρι, 20 Ιουνίου 2017 - 08:03
Με κέρδη 10,85% έκλεισε η πρώτη ημέρα συναλλαγών για τις μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο, ενώ συνολικά το άθροισμα της τιμής της μαζί με την τιμή της ΔΕΗ είναι υψηλότερα κατά 20% από την τιμή κατά την οποία ανεστάλη η διαπραγμάτευση της ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα πριν την επιστροφή κεφαλαίου σε είδος με δωρεάν μετοχές μία προς μία
Με κέρδη 10,85% έκλεισε η πρώτη ημέρα συναλλαγών για τις μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο, ενώ συνολικά το άθροισμα της τιμής της μαζί με την τιμή της ΔΕΗ είναι υψηλότερα κατά 20% από την τιμή κατά την οποία ανεστάλη η διαπραγμάτευση της ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα πριν την επιστροφή κεφαλαίου σε είδος με δωρεάν μετοχές μία προς μία.

Κατά την τελευταία ημέρα των συναλλαγών, πριν την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης, η μετοχή της ΔΕΗ είχε κλείσει στα 3,83 ευρώ.

Χθες, η ΔΕΗ (με ελεύθερο όριο διακύμανσης μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση) έκλεισε στα 2,26 ευρώ με πτώση 40,99%. Η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώθηκε σε 524,32 εκατ. ευρώ. 

Στον αντίποδα, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ελεύθερο όριο διακύμανσης μέχρι και την Τετάρτη) σημείωσε εντυπωσιακό ράλι και έκλεισε στα 2,35 ευρώ με κέρδη 10,85%. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 545 εκατ. ευρώ, δηλαδή ξεπέρασε τη ΔΕΗ.

Καθώς οι μέτοχοι της ΔΕΗ έλαβαν μία μετοχή ΑΔΜΗΕ για κάθε μία ΔΕΗ που κατείχαν, το συνολικό άθροισμα των δύο μετοχών (4,61 ευρώ) σημαίνει ότι βρέθηκαν να καταγράφουν κέρδη λίγο πάνω από 20% κατά την πρώτη ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης της εταιρείας.

Ενδοσυνεδριακά, ο ΑΔΜΗΕ κινήθηκε στο εύρος 2,26 - 2,41 ευρώ και η ΔΕΗ σε 1,75 - 2,37 ευρώ. Η αξία των συναλλαγών και στις δύο μετοχές ανήλθε σε 16,61 εκατ. ευρώ περίπου (6,935 και 9,675 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Συνολικά, η αξία των συναλλαγών χθες στο Χρηματιστήριο σε 93,5 εκατ. ευρώ. Ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,87% στις 821,22 μονάδες, υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών.

Οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με ποσοστό άνω του 5%

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των €491.840.000, διαιρούμενο συνολικά σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% είναι οι εξής:

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω άμεσης και έμμεσης συμμετοχής ύψους 51,123% η οποία συμπεριλαμβάνει ποσοστό 17,000% που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ). Tο Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος και ελέγχει το 100% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και 145 παρ. 2 του Νόμου 4389/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 4467/2017, μετά την εις είδος διανομή από τη  ΔΕΗ στους μετόχους της των μετοχών της Εταιρίας, η Δημόσια Εταιρία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών που κατέχουν το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ, με τη συναλλαγή να προγραμματίζεται άμεσα.

2) Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLPμε συνολικό ποσοστό 12,937%, η οποία έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust.